Suriyeli Çalıştırmak (Ahmet Metin Aysoy)

Suriyeli Çalıştırmak (Ahmet Metin Aysoy)

Suriyeli Çalıştırmak (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Yabancı ülkelerden ülkemize zorunlu nedenlerle sığınan yabancılara, mülteci veya ikincil koruma statüsü, 6458 sayılı Kanuna göre verilmektedir .

Ancak, Suriyeliler mülteci veya ikincil koruma statüsüne alınmamış, onlara geçici koruma statüsü verilmiştir.

Arada Ne Fark Var ?

Geçici koruma statüsünün usul ve esaslarını belirleyen, ‘’ Geçici Koruma Yönetmeliği’’ 22.10.2014 tarihinde yayımlandı.

Ancak, Yönetmeliğin 29. maddesine göre, Suriyelilere verilen geçici koruma kimlik belgesi çalışma izni yerine geçmemektedir.

Buna karşılık, 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” 89. madde uyarınca mülteci veya ikincil koruma statüsüne alınan yabancılara verilen kimlik ise, çalışma izni yerine de geçmektedir.

Kayıt dışı Suriyeli çalıştırma

Çalışma izni olmaması; 2015 yılı için 8.381 TL idari para cezası,

İşe giriş bildirgesinin verilmediğinin tespit edilmesi ; kişi başına 2 aylık asgari ücret idari para cezası,

Verilmeyen her prim ve hizmet belgesi için 2 aylık asgari ücret tutarında idari para cezası,

uygulanır.

İzin ve bildirim

Geçici koruma kimlik belgesine sahip Suriyeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat ederek çalışma izni alacaktır.

Çalışma belgesinde yazılı izin tarihinin başlangıcından itibaren 30 gün içinde, işveren tarafından işe giriş belgesi ve aylık prim hizmet belgesi Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilecektir.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

–AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU