TÜRMOB, Ceza Verilen Mali Müşavirleri ve Cezalarını Resmi Gazetede Yayımladı

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

11 Ekim 2020 Tarihli ve 31271 Sayılı Resmi Gazete


TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI


1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali

Müşavir Sabahattin BÜYÜKBAY’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 18.12.2018 gün ve 2018/K7987/884 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.06.2020 tarihinde başlanmıştır.


2 - Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmail KESER’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 20.11.2019 gün ve 2019/K-8271/20 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.07.2020 tarihinde başlanmış olup, 28.01.2021 tarihinde son bulacaktır.


3 - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Doğan İsmail ŞAHİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 16.06.2020 gün, 2020/04 ve 2020/05 sayılı kararları ile  iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 16.09.2020 tarihinde başlanmış olup, 16.09.2021 tarihinde son bulacaktır.


4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hamdi GENÇTÜRK’e Oda Disiplin Kurulu’nun 13.02.2020 gün ve 2469-2680 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 20.08.2020 tarihinde başlanmış olup, 20.02.2021 tarihinde son bulacaktır.


5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Zühdü SÜKÜT’a Oda Disiplin Kurulu’nun 25.12.2019 gün, 2019/2432-2643, 2435-2646 sayılı kararları ile iki ayrı 6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezası, 02.01.2020 gün, 2438-2649 sayılı kararı ile 6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezası, 16.01.2020 gün, 2448-2659, 2447-2658 sayılı kararları ile iki ayrı 12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezası ve 02.01.2020 gün, 2441-2652 sayılı kararı ile Meslekten Çıkarma cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 23.03.2021 tarihinde başlayacaktır.


6 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bahar YAZAR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 13.08.2018 gün ve 2018/K-7879/776 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.09.2020 tarihinde başlanmış olup, 18.03.2021 tarihinde son bulacaktır. 


7 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mesut İLKER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 19.03.2020 gün, 2020/13 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 16.07.2021 tarihinde başlanacak olup, 16.01.2022 tarihinde son bulacaktır.

8132/1-1

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: