TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

02 Ağustos 2022 Tarihli ve 31911 Sayılı Resmî Gazete

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1-Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 32*******34 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Doğan İsmail ŞAHİN’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 30.09.2020 gün ve
2020/K-8497/246, 2020/K-8498/247, 2020/K-8499/248, 2020/K-8500/249, 2020/K-8501/250
sayılı kararları ile 5 ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir.
Cezaların uygulanmasına 19.09.2022 tarihinde başlanmış olup, 23.03.2025 tarihinde son
bulacaktır.

2-Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 45*******96 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Burhan TOPALCA’ya Birlik Disiplin Kurulu’nun 08.12.2021 gün ve
2021/K-9042/791 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası
verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezalarının bitiş tarihi esas
alınarak, 22.01.2023 tarihinde başlanacak olup, 22.07.2023 tarihinde son bulacaktır.

3-Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 30*******08 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Cengiz İNCÜCÜK’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 08.12.2021 gün ve
2021/K-9031/780, 2021/K-9032/781 sayılı kararları ile 2 ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki
Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 29.06.2022 tarihinde
başlanmış olup, 30.06.2023 tarihinde son bulacaktır.

4-Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 13*******28 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Vehbi ERTÜRK’e Birlik Disiplin Kurulu’nun
08.12.2021 gün ve 2021/K-9028/777, 2021/K-9029/778, 2021/K-9030/779 sayılı kararları ile 3
ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların
uygulanmasına 29.06.2022 tarihinde başlanmış olup, 01.01.2024 tarihinde son bulacaktır.

5-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 69*******34 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Ergün YÜCEL’e Oda Disiplin Kurulu’nun 11.08.2021 gün ve
2021/47-93-07 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası
verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına
06.04.2022 tarihinde başlanmış olup, 06.04.2023 tarihinde son bulacaktır.

6-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 13*******38 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Zühdü SÜKÜT’a Oda Disiplin Kurulu’nun 12.11.2020 gün,
2020/2961-3152, 11.12.2020 gün, 2020/3098-3293, 2020/3100-3295 sayılı, 11.12.2020 gün,
2020/3101-3296, 2020/3102-3297 sayılı, 07.06.2021 gün ve 2021/3302-3496, 2021/3303-3497,
2021/3304-3498, 2021/3305-3499, 2021/3306-3500 sayılı, 17.06.2021 gün, 2021/3347-3537
sayılı kararları ile 11 Adet “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 28.05.2022 tarihinde başlanmıştır.

7-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 60*******20 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ekrem KAHRAMANOĞLU’nun Oda Disiplin
Kurulu’nun 17.06.2021 gün, 2021/3341-3531, 2021/3343-3533 sayılı kararları ile 2 Adet
“Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden
kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 31.05.2022 tarihinde başlanmıştır.

8-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 33*******68 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muharrem CANBAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun
02.04.2020 gün, 2020/2570-2781 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde
itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.05.2022 tarihinde
başlanmıştır.

9-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 28*******60 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan Zafer MOLVALI’ya Oda Disiplin Kurulu’nun
03.02.2022 gün, 2022/3522-3712 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde
itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 23.06.2022 tarihinde
başlanmıştır.

10-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 25*******68 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yüksel ÇOLAK’a Oda Disiplin Kurulu’nun 27.08.2021
gün, 2021/3377-3567 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz
edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 21.05.2022 tarihinde
başlanmıştır.

11-Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 39*******58 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Beyazıt GÜLSEVEN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 29.07.2021 gün ve
2021/30 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş,
süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.05.2022
tarihinde başlanmış olup, 07.11.2022 tarihinde son bulacaktır.

 8944/2-1

****

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

26 Haziran 2021 Tarihli ve 31523 Sayılı Resmî Gazete

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1-Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Ümit GÜNIŞILDAR’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 30.09.2020 gün ve 2020/K-8495/244
ve 2020/K-8496/245 sayılı kararları ile iki ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak
mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 18.02.2022 tarihinde başlanacak
olup, cezalar 19.02.2024 tarihinde son bulacaktır.

2-İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Aydoğan
GÖNCÜ’ye Birlik Disiplin Kurulu’nun 28.07.2020 gün, 2020/K-8450/199 sayılı kararı ve
30.09.2020 gün, 2020/K-8503/252 sayılı kararları ile iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki
Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 08.04.2021 tarihinde başlanmış
olup, 09.04.2022 tarihinde son bulacaktır.

3-Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Bülent Sabri SOYLU’ya Birlik Disiplin Kurulu’nun 30.09.2020 gün ve 2020/K8510/259 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir.
Cezanın uygulanmasına 03.04.2021 tarihinde başlanmış olup, 03.04.2022 tarihinde son bulacaktır.

4-Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Süleyman
KARAHAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 30.09.2020 gün ve 2020/K-8507/256 sayılı kararı ile “6
Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına
31.03.2021 tarihinde başlanmış olup, 31.09.2021 tarihinde son bulacaktır.

5-İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Önder CENGİZ’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 30.09.2020 gün ve 2020/K-8511/260 sayılı
kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın
uygulanmasına 23.05.2021 tarihinde başlanmış olup, 23.11.2021 tarihinde son bulacaktır.

6-Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Hasan ARICA’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 11.03.2021 gün ve 2021/02 sayılı kararı ile
“6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
ceza kendiliğinden kesinleşmiştir Cezanın uygulanmasına 07.05.2021 tarihinde başlanmış olup,
ceza 07.11.2021 tarihinde son bulacaktır.

7-Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Hikmet ALMAS’a Oda Disiplin Kurulu’nun 18.09.2018 gün, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ve 19.09.2018 gün, 115, 116, 117, 118, 119 ve 20.09.2018
gün, 121, 123, 124 ve 21.09.2018 gün, 126, 127, 128, 129, 130, 132 sayılı kararları ile 27 ayrı “12
Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir Cezaların uygulanmasına 08.05.2021 tarihinde başlanmış
olup, cezalar 03.06.2048 tarihinde son bulacaktır.

8-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Doğan
DOĞAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 09.07.2020 gün ve 2020/K-8443/192 sayılı kararı ile “6 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına
06.01.2021 tarihinde başlanmış, İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı
nedeniyle 05.02.2021 tarihinde durdurulmuştur. Yürütmeyi durdurma kararının aynı mahkeme
tarafından kaldırılması üzerine cezanın uygulanmasına 01.07.2021 tarihinde yeniden başlanmış
olup, 01.12.2021 tarihinde son bulacaktır.