VERGİ LEVHASININ OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

VERGİ LEVHASI 31/MAYIS /2023 GÜN SONUNA KADAR OLUŞTURULACAK

Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi
beyannamelerinin verilmesinden sonra VERGİ LEVHASI, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi
işlem sistemi tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve
mükellefin İNTERNET VERGİ DAİRESİ veya İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ
hesabına aktarılmaktadır.

Vergi Levhaları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık beyannamelerinin
verilmesinden itibaren 31 / Mayıs’a kadar GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ veya
İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ sisteminden oluşturulacaktır.

Meslek mensuplarımızın kendilerine ve müşterilerine ait 2022 Takvim yılına ait Vergi
Levhalarını aşağıda belirttiğimiz yolları izleyerek oluşturacaklardır.

İNTERNET VERGİ DAİRESİ Sisteminden Vergi levhası oluşturulması,
➢ GİB’ in www.gib.gov.tr adresine giriş yapınız.
➢ e- İşlemler seçeneği ile İNTERNET Vergi Dairesi sistemine giriş yapılacak,
➢ İnternet vergi dairesi hizmetleri sayfası,
➢ Kullanıcı girişinden E-beyanname gönderdiğiniz ve size ait olan kullanıcı kodu,
parola ve şifrenizi yazarak giriş butonuna basınız. (Vergi Dairesinden şifre alan
müşteriniz varsa; müşteriniz kendi kullanıcı kodu, parola ve şifresini girecektir.)
➢ Giriş yapıldıktan sonra gelen sayfadaki Genel Sorgulama ve Hesaplama
İşlemleri butonuna basınız. E-VERGİ LEVHASI seçeneğini tıklayarak levhayı
oluşturunuz.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ Sisteminden Vergi levhası oluşturulması,
➢ GİB’ in www.gib.gov.tr adresine giriş yapınız.
➢ e- İşlemler seçeneği ile İNTERAKTİF Vergi Dairesi sistemine giriş yapılacak,
➢ Kullanıcı girişinden E-beyanname gönderdiğiniz ve size ait olan kullanıcı kodu,
parola ve şifrenizi yazarak giriş butonuna basınız. (Vergi Dairesinden şifre alan
müşteriniz varsa; müşteriniz kendi kullanıcı kodu, parola ve şifresini girecektir.)
➢ İşlem Başlat,
➢ Mükellefiyet İşlemleri,
➢ e-Vergi Levhası Oluşturulması Seçeneğini tıklayarak levhayı oluşturunuz.
➢ Gelir Vergisi Mükellefleri için, mükellef vergi kimlik numarası ve TC
numarasını birlikte giriniz. (Adi ortaklıkta, Kolektif Şirket Ortaklığında her
ortak için ayrı, ayrı giriniz)
➢ Kurumlar Vergisi mükellefleri için (Anonim Şirket -Limited Şirket) Şirketin
kimlik numarası (hesap numarası) girilecektir. Kurumlar Vergisi mükellefleri
için TC kimlik numarası bölümü boş bırakılacaktır.
➢ Vergi Levhasını oluşturunuz. İstediğiniz rengi seçerek yeterli sayıda son üç yıla
ilişkin barkodlu VERGİ LEVHASINI bastırınız. Gereğinde daha sonra
kullanmak üzere kopyasını bilgisayarınızda saklamanızı öneriyoruz.

VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER:

VUK 5. Maddede yapılan değişiklik ile Vergi levhalarının asılma zorunluluğu yoktur.
İsteyen mükellefler levhalarını asabilirler. Ancak, Vergi levhalarının aşağıda belirtilen
yerlerde bulundurulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara her tespitte 213
Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;
a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
d) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için
açtıkları yazıhanelerinde,
e) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu
veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren
mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)
yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.
İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer
levha alma ve bulundurma zorunluluğu yoktur.

408 Sayılı VUK Genel Tebliğine göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak
mecburiyetinde olan mükellefler (Merkez, şube, satış mağazası gibi) ile levhalarını
başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden
ihtiyaç duydukları adet kadar çıktısını alabilecektir.
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,
Erol DEMİREL
BAŞKAN