Yurtdışında yaşayan ev kadınlarının borçlanma rehberi (Ahmet Metin Aysoy)

Yurtdışında yaşayan ev kadınlarının borçlanma rehberi (Ahmet Metin Aysoy)

Yurtdışında yaşayan ev kadınlarının borçlanma rehberi (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 

Sosyal güvenlik sistemimizde yurt dışı ev kadınlarına emekli olabilmeleri için önemli bir borçlanma imkanı tanınmıştır.

Yurt dışı ev kadınlarının öğrenmek istedikleri hususları içerecek şekilde hazırladığımız bu rehberin yararlı olacağını umuyoruz.

1-Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak  yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri borçlanma kapsamındadır.

2-İzinle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin borçlanma hakkından yararlanabilmeleri için borçlanmak istedikleri sürede Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunduğundan Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra yurtdışında geçen  ev kadınlığı süreleri borçlanma kapsamında değerlendirilmeyecektir.

3- Ev kadını olarak geçen süreler, yurtdışında oturduklarına dair alacakları ikamet belgesinin Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca yapılmış veya yurtdışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesi ya da çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik veya ataşeliğinin bulunduğu Türk temsilciliklerinde söz konusu birimlerin ikamet belgesine istinaden düzenleyecekleri belge ile birlikte, ikamet belgesi temin edilemiyorsa yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi ya da emniyet müdürlüklerinden alacakları yurda giriş-çıkış çizelgesi ile belgelendirilir.

4-www.sgk.gov.tr  sitesinde, Emeklilik, form ve dilekçeler bölümünden temin edilecek yurt dışı borçlanma dilekçesi ekine yukarda 3’ üncü maddede belirtilen belgeler konmak suretiyle başvuru SGK’ ya yapılır.

5- Borçlanma tutarının alt sınırı, brüt günlük asgari ücretin   % 32’sinin borçlanılacak gün sayısı ile çarpımı kadardır.

Borçlanma tutarının üst sınırı, brüt günlük asgari ücretin altı buçuk katının   % 32’sinin borçlanılacak gün sayısı ile çarpımı kadardır.

Aşağıda örnek olarak 2015 yılı günlük borçlanma alt ve üst sınırları gösterilmiştir. Bu sınırlara uyma koşuluyla, yurt dışı ev kadınları istedikleri tutarda borçlanabilirler. Tercih edilen günlük borçlanma tutarıyla borçlanmak istenilen gün sayısı çarpılarak ödenecek borç hesaplanır.

1.1.2015 ila 30.6.2015 arasında

Günlük borçlanma alt sınırı   12,82 TL

Günlük borçlanma üst sınırı   83,31 TL

1.7.2015 ila 31.12.2015 arasında

Günlük borçlanma alt sınırı  13,58 TL

Günlük borçlanma üst sınırı   88,30 TL.

6- Borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmemesi halinde, borçlanma işlemi geçersiz sayılır. Üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde, ödenen miktara isabet eden süre geçerli sayılır.

7- Borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlar, borçlanma başvurusundan vazgeçemezler ve bunların ödedikleri borçlanma tutarı iade edilmez.

8-Borçlanma yapmak için yurda kesin dönüş yapma şartı aranmaz.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU