"Muhasebe" başlığına bağlı haberler


MuhasebeDoktoru.Com, 7/24 Güncel Muhasebe, Güncel Mevzuat

Aktifinde kayıtlı taşınmazları elden çıkaracak olanlara sağlanan vergisel teşvikte son günler

DÖVİZ CİNSİNDEN İŞLEMLERDE TL'YE DÖNÜLECEK

6736 Sayılı yapılandırma kanunu 10. taksit ödemeleri için son gün 1 Ekim 2018

ŞİRKETLERDE SERMAYE KAYBI

7020 Sayılı Yapılandırma kanunu 8. taksit ödeme için son gün 1 Ekim 2018

DİJİTAL ÇAĞ MESLEĞİ; MUHASEBE MÜHENDİSLİĞİ

İNTERNET YAYINLARI İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

DİKKAT, ÖDEMELERİNİZ BOŞA GİTMESİN!

İmha edilmesi gereken malları kim nasıl giderleştirebilir?

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN SON DÜZENLEMELER

Bağımsız denetime tabi şirketlerde finansal raporlama standardının uygulanması

Yapılandırmada ilk taksit için son gün 1 Ekim

Mali Müşavirlik şirketleri KOBİ destek (nefes) kredisinden yararlanabilecek

YENİ EKONOMİ PROGRAMINDA MALİYE VE VERGİ POLİTİKASI

YAPILANDIRMADA İLK TAKSİT HATIRLATMASI

FARKLARDA VERGİ VAR MIDIR?

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında garip hata

TÜRMOB; Türkiye muhasebe standartları uygulama kapsamına ilişkin KGK kararı

İhaleden çekilme karşılığı alınan paraya vergi

Şirketlerde borca batıklık durumu ve yeni düzenlemeler

Dövizli sözleşmelerin uyarlanması ve olası sorunlar

Vergi borcundan dolayı mükelleflerin menkul mallarının haczi

Katma Değer Vergisinde olumsuz rapordan kurtulma imkanı

E-FATURA YERİNE KAĞIT FATURA KESMEK...

TEKNİK İFLASA ERTELEME GELDİ

Vergi mevzuatında da döviz bozdurma koşulu getirilmeli

Hazine ve Maliye Bakanlığından "Dövizle Sözleşme" açıklaması

Tutulması ve tasdiki zorunlu olmayan defterler incelemeye ibraz edilmek zorunda mı?

FİZİBİLİTE RAPORU NASIL HAZIRLANMALI?

Uluslararası vergi incelemelerinde yeni döneme girdik

ÜNİVERSİTEDE OKURKEN PART-TİME ÇALIŞAN GENÇLER DİKKAT!

Kur etkisiyle bozulmuş bilançolar nasıl güçlendirilmeli?

Şirketin borcu gerekçe gösterilerek ortağın üzerindeki haczin kaldırılmaması

7 Gün içerisinde düzenlenmeyen faturanın başınıza ne işler açacağını biliyor musunuz?

KDV MÜKELLEFLERİNİN ÖZEL ESASLARDAN ÇIKIŞ YOLU

Menkul ve Gayrimenkul ticaretine döviz yasağı

Kayıtdışında posta tebligatına Danıştay freni

Taşınmazların yeniden hesaplanmasında kim ne kadar vergi ödeyecek?

Ödenmeyen vergi borçlarından şirketlerde kimler ne kadar sorumlu?

Okullar açılırken velilere, girişimci ve hayırseverlere vergi hatırlatmaları

Kar payı ile huzur hakkı arasında fark nedir, vergisi nasıl hesaplanır?

SERBEST MESLEKTE KDV ISTIRABI NE ZAMAN BİTECEK?

OKUL KANTİNLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

HATALI İŞLEM VE DURUMLARDA VERGİ MÜKELLEFİNİ KORUMAK

Vergi hukukuna göre aynı suçtan dolayı iki defa ceza verilebilir mi?

TÜRMOB'tan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere ceza

Yazarkasa günlük Z raporlarının Gelir İdaresine bildirimi

BAĞIMSIZ DENETİM KABUK DEĞİŞTİRDİ

İhracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi zorunluluğuna ilişkin sorular-cevaplar

Eski şirket ortağından şirkete ait defter ve belgeler istenebilir mi?

Yurt dışı hisse satışı ve iştirak kazancı uygulamasında vergi istisna süreleri

BAĞIMSIZ DENETİME YENİ FORMAT

KUR ZARARINA KARŞI BİR ÖNLEM DAHA

KARA LİSTEYE DÜŞEN VERGİ MÜKELLEFLERİ DİKKAT!

Kur farkları Katma Değer Vergisine tabi mi?

KDV UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEME YAPILDI

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde nelere dikkat edilmeli?

Yazarkasa Z raporlarının Gelir İdaresine bildirim tercihi hakkında önemli açıklama

Muhasebeciler enflasyon (Muhasebesi) düzeltmesine hazırlanmalı mı?

KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri no:20)

Tahsilat genel tebliği (Seri C Sıra no 3)

Defter-Beyan sistemine başvurular hakkında önemli hatırlatma

Bağımsız Denetçi sürekli eğitim sistemine ilişkin duyuru

Vergi, Sigorta ve tüm kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu

Amme alacakları için uygulanan gecikme zammı oranının yeniden belirlenmesine ilişkin karar (Karar sayısı: 62)

Şirketlerin 2018 hesap döneminde denetime tabi olma durumlarını gösteren sistem kullanıma açıldı

Adisyon için kesilen cezalar ne kadar hukukidir?

ADLİ TATİLİN VERGİSEL İŞLEMLERE ETKİSİ

Tevkifatlı kesilen faturanın iadesinde kim nasıl işlem yapacak?

EĞİTİM HARCAMALARINA VERGİ AVANTAJLARI

Şirketlerin kar payı avansı dağıtımına yeni düzenleme

Turkiye'de en cok ziyaret edilen muhasebe vergi mali mevzuat internet web siteleri

Danıştay kararı ile kur farklarında gelinen son durum

İndirilemeyen KDV'nin gider yazılması ve özellikli durumlar

DİKKAT, BİREYSEL VERGİ KASKONUZU YAPTIRDINIZ MI?

Vergi inceleme muafiyetinden faydalanmak isteyen mükellefler dikkat!

MATRAH ARTIRIMI VE İNCELENMEME HAKKI

Vergi Usul Kanunu'na göre e-arşiv belgelerin muhafaza ve ibrazı

İthalatta ortaya çıkan kur farkları

Kira ödemelerinde döviz yerine LİRA dönemi

Sahte belge düzenleme amacıyla kurulan şirketlere dikkat!

VERGİ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

FENOMEN VERGİSİ...

MUHASEBE HATALARINDAN MUHASEBECİLER NE KADAR SORUMLU?

Vergi mükellefleri dikkat, bu raporu Mali müşavirinizden mutlaka isteyin

2019 Yılı Bina metrekare inşaat maliyet bedelleri açıklandı

Gayrimenkullerde yeniden değerleme uygulaması ve avantajları

Karını sermayeye ekleyen şirketlerin ortağı şirketler dikkat!

Defter ve belgelerin vergi incelemesine ibraz edilmemesi ve kamu davası

İkinci el motorlu taşıt ve gayrimenkul alım satımı yapan vergi mükellefleri dikkat!

Sahte fatura kullanma iddiası ve Muhasebeci hakkında sorumluluk raporu

Muhasebe hatalarında Muhasebecinin sorumlulukları neler?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Odaları İnternet Siteleri

GAYRİMENKULLERDE YENİDEN DEĞERLEMENİN PÜF NOKTALARI

Vergilendirmede hacizler nasıl kaldırılır?

Evli eşlerden birinin vergi borcundan diğeri sorumlu mudur?

Vergi tekniği raporu olan mükelleflerin matrah artırımı sorunu

Defter-Beyan sisteminde yeni değişiklik yapıldı

DÖVİZLERDEKİ YÜKSELİŞTEN NASIL KORUNMALI?