"Vergi" başlığına bağlı haberler


MuhasebeDoktoru.Com " 7/24 Güncel Muhasebe, Güncel Mevzuat

YENİDEN YAPILANDIRMA ÖDEMENİZİ BUGÜN UNUTMAYINIZ

15 Ekim 2018 Tarihli ve 30566 Sayılı Resmi Gazete

Münfesih şirketlerin vergi ve ticaret sicilinden terkin edilmesine engel

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ (Hatırlatmalar)

Yed-i emin ücretlerinde Katma Değer Vergisi

Muhtasar ve Prim hizmet beyannamesine geçiş hakkında duyuru

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEME YAPILDI

Vergi ödeme emrine dava açılması ve maliyeye ödenen paranın geri alınması

Özel tüketim vergisi tutarları hakkında duyuru

VERGİ KAÇIRANI YAKAN KANUN MADDESİ

Serbest meslek kazancı ve protokol defterinin önemini biliyor musunuz?

Dövizli sözleşme sınırlamasının istisna hallerine ilişkin tebliğ yayımlandı

MUHTASAR ve PRİM HİZMET BEYANNAME UYGULAMASI BAŞLADI

Sahte fatura kullanma iddiası nedeniyle Mali Müşavir hakkında sorumluluk raporu uygulaması

7143 Sayılı Af kanunundan yararlanıp ödeme yapamayanları neler bekliyor?

Vergi Dairesi mükellef rızası olmadan tebliğ işlemini yapabilir mi?

VERGİ BORÇLULARI AÇIKLANDI

Mükellefler iş yapacağı kişi ve şirketleri vergi dairesi kayıtlarında sorgulayabilecek

EVİNİ İŞYERİ OLARAK KULLANANLARIN VERGİSİ

YENİ EKONOMİK PROGRAMDAN VERGİ NOTLARI

VERGİ BOYUTUYLA YENİ EKONOMİ PROGRAMI

Aktifinde kayıtlı taşınmazları elden çıkaracak olanlara sağlanan vergisel teşvikte son günler

6736 Sayılı yapılandırma kanunu 10. taksit ödemeleri için son gün 1 Ekim 2018

7020 Sayılı Yapılandırma kanunu 8. taksit ödeme için son gün 1 Ekim 2018

DİKKAT, ÖDEMELERİNİZ BOŞA GİTMESİN!

İmha edilmesi gereken malları kim nasıl giderleştirebilir?

Yapılandırmada ilk taksit için son gün 1 Ekim

YENİ EKONOMİ PROGRAMINDA MALİYE VE VERGİ POLİTİKASI

YAPILANDIRMADA İLK TAKSİT HATIRLATMASI

FARKLARDA VERGİ VAR MIDIR?

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında garip hata

İhaleden çekilme karşılığı alınan paraya vergi

İmar barışı gerçekten isteniyor mu? (İbrahim Balcıoğlu)

Vergi borcundan dolayı mükelleflerin menkul mallarının haczi

Katma Değer Vergisinde olumsuz rapordan kurtulma imkanı

Vergi mevzuatında da döviz bozdurma koşulu getirilmeli

Tutulması ve tasdiki zorunlu olmayan defterler incelemeye ibraz edilmek zorunda mı?

Uluslararası vergi incelemelerinde yeni döneme girdik

Şirketin borcu gerekçe gösterilerek ortağın üzerindeki haczin kaldırılmaması

7 Gün içerisinde düzenlenmeyen faturanın başınıza ne işler açacağını biliyor musunuz?

KDV MÜKELLEFLERİNİN ÖZEL ESASLARDAN ÇIKIŞ YOLU

Katma Değer Vergisi (KDV) ve Tapu harcı indirimi devam etmeli

Özel tüketim vergisine ilişkin duyuru

Taşınmazların yeniden hesaplanmasında kim ne kadar vergi ödeyecek?

Ödenmeyen vergi borçlarından şirketlerde kimler ne kadar sorumlu?

Okullar açılırken velilere, girişimci ve hayırseverlere vergi hatırlatmaları

Kar payı ile huzur hakkı arasında fark nedir, vergisi nasıl hesaplanır?

SERBEST MESLEKTE KDV ISTIRABI NE ZAMAN BİTECEK?

HATALI İŞLEM VE DURUMLARDA VERGİ MÜKELLEFİNİ KORUMAK

Vergi hukukuna göre aynı suçtan dolayı iki defa ceza verilebilir mi?

Yazarkasa günlük Z raporlarının Gelir İdaresine bildirimi

BAĞIMSIZ DENETİM KABUK DEĞİŞTİRDİ

İhracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi zorunluluğuna ilişkin sorular-cevaplar

Eski şirket ortağından şirkete ait defter ve belgeler istenebilir mi?

Yurt dışı hisse satışı ve iştirak kazancı uygulamasında vergi istisna süreleri

BAĞIMSIZ DENETİME YENİ FORMAT

KARA LİSTEYE DÜŞEN VERGİ MÜKELLEFLERİ DİKKAT!

Kur farkları Katma Değer Vergisine tabi mi?

KDV UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEME YAPILDI

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde nelere dikkat edilmeli?

Yazarkasa Z raporlarının Gelir İdaresine bildirim tercihi hakkında önemli açıklama

Muhasebeciler enflasyon (Muhasebesi) düzeltmesine hazırlanmalı mı?

KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri no:20)

Tahsilat genel tebliği (Seri C Sıra no 3)

Defter-Beyan sistemine başvurular hakkında önemli hatırlatma

Ticaret Sicilinde kaydı silinen şirket yetkilileri dikkat

Vergi, Sigorta ve tüm kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu

Amme alacakları için uygulanan gecikme zammı oranının yeniden belirlenmesine ilişkin karar (Karar sayısı: 62)

Adisyon için kesilen cezalar ne kadar hukukidir?

Özel tüketim vergisi tutarlarına ilişkin duyuru

ADLİ TATİLİN VERGİSEL İŞLEMLERE ETKİSİ

EĞİTİM HARCAMALARINA VERGİ AVANTAJLARI

Danıştay kararı ile kur farklarında gelinen son durum

İndirilemeyen KDV'nin gider yazılması ve özellikli durumlar

BANKADAKİ TL'YE VERGİ İNDİRİMİ, DÖVİZE EK VERGİ

DİKKAT, BİREYSEL VERGİ KASKONUZU YAPTIRDINIZ MI?

GELİR İDARESİNDEN ÇOK ÖNEMLİ UYARI

İthalatta ortaya çıkan kur farkları

VERGİ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

FENOMEN VERGİSİ...

Vergi mükellefleri dikkat, bu raporu Mali müşavirinizden mutlaka isteyin

2019 Yılı Bina metrekare inşaat maliyet bedelleri açıklandı

Karını sermayeye ekleyen şirketlerin ortağı şirketler dikkat!

Defter ve belgelerin vergi incelemesine ibraz edilmemesi ve kamu davası

EKONOMİDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK

Vergilendirmede hacizler nasıl kaldırılır?

KURBAN BAYRAMINDA ÇALIŞANLAR ÇİFTE ÜCRET ALACAK

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’nda Yeni Başvuru Sürelerine Dikkat

Evli eşlerden birinin vergi borcundan diğeri sorumlu mudur?

İş sözleşmesinde işçi ve işveren nelere dikkat etmeli?

Vergi tekniği raporu olan mükelleflerin matrah artırımı sorunu

Defter-Beyan sisteminde yeni değişiklik yapıldı

Ekonomimizi kuşatanlara karşı milli duruş zamanı

MuhasebeDR, MuhasebeDoktoru.com Yeni Tasarımı ile 7/24 Güncel...

DÖVİZLERDEKİ YÜKSELİŞTEN NASIL KORUNMALI?

Ödeme emrine karşı iptal davası açmak isteyenler dikkat!

7143 SAYILI AF KANUNU UYGULAMA REHBERİ

YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI VE AVANTAJLARI

Ödeme emrine karşı iptal davası açma süresine dikkat