Geriye yönelik teşviklerden yararlanmak için iptal/asıl/ek bildirgeler SGK’ya elektronik olarak verilebilecek

Geriye yönelik teşviklerden yararlanmak için iptal/asıl/ek bildirgeler SGK’ya elektronik olarak verilebilecek

GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİNİPTAL/ASIL/EK BİLDİRGELER SGK’YA ELEKTRONİK OLARAK VERİLEBİLECEKTİR

7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17’nci maddesi gereği, geriye doğru yararlanılmayan teşviklerden yararlanmak veya yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün daha avantajlı teşvik türü ile değiştirmek için, ilgili aylara ait iptal, asıl ve ek aylık prim hizmet belgeleri kağıtortamında değil elektronik olarak SGK’ ya verilebilecektir. Daha önce bu belgeleri kağıt ortamında veren işverenlerimiz de aynı kayıt numarası ile belgelerini elektronik olarak SGK’ya ulaştırabilecektir.

BELGELER ELEKTRONİK OLARAK NASIL VERİLECEK?

Sitemizde yayımlanan 02.04.2018 tarihli 59 sayılı sirkülerimizdegeriye yönelik yararlanılacak teşvikler için SGK’ya son başvuru tarihinin 01.06.2018 olduğunu belirtmiştik. TBMM kapandığı için bu sürenin uzaması söz konusu değildir.

SGK tarafından işverenlerin müracaat dilekçeleri ile geriye yönelik olarak yararlanılmayan ya da yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün değiştirilmesi talep edilen ay/dönemlere ait iptal/asıl/ek aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında verilmesine yönelik hazırlanan programlar işletime açılmıştır.Söz konusu ekranlara sgk.gov.tr web sitesinden giriş yapılarak;

•Başvuruda bulunmak ve onaylamak için "e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Uygulamaya Giriş/İşveren/Teşvikler ve Tanımlar/5510 Ek 17.Madde Teşvik Kanun No Değişikliği Başvuru Onaylama",

•Daha önce düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin iptal edilerek tercih edilecek teşvik türüne ilişkin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesine çevrilmesi için ise "e-SGK/İşveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” Menüleri seçilerek ve e-bildirge şifresi ile giriş yapılarak erişim sağlanacaktır.