Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.01-[01/30] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.01-[01/30] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 19/04/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.01-[01/30] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 19/04/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.01-[01/30] Sayılı Kararı