2023 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

2023 Yılı Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti

2023 YILI ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 

01/01/2023 - 31/12/2023


ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 

ASGARİ ÜCRET 10,008.00 
SGK PRİMİ% 141,401.12 
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1100.08 
KESİNTİLER TOPLAMI1,501.20 
NET ASGARİ ÜCRET8,506.80 

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET10,008.00 
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*)1,551.24 
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2200.16 
İŞVERENE TOPLAM MALİYET11,759.40

 

HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birmi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir."

-Yıllar İtibarıyla Günlük ve Aylık Asgari Ücret (01/07/1974 - 31/12/2022) için tıklayınız 

HAZIRLAYAN; 

M.YUSUF BAYGIN

MuhasebeDr.com

EDİTÖR

[email protected] 

-YASAL UYARI-

KAYNAK: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü / Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı  

https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/