Akıllı kart sigorta primine tabi mi? (Ahmet Metin Aysoy)

Akıllı kart sigorta primine tabi mi? (Ahmet Metin Aysoy)

Akıllı kart sigorta primine tabi mi? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 

Bu yazımızda, çalışanlara işverenlerin yemek yardımı yapma amacıyla verdikleri akıllı kartların, sigorta primine esas kazanca dahil edilip, edilemeyeceğini inceleyeceğiz.

Konu ile ilgili mevzuatAyni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz (5510 sayılı Kanun madde 80).

Madde metninde açıkça belirtildiği üzere ayni yardımlar, sigorta primine esas kazanca tabi tutulmaz.

İşveren değişen teknolojinin sağladığı yeni olanak ve kolaylıkları kullanarak, yemek yardımını anlaşmalı iş yerlerinde geçerli olan akıllı kartlarla yapabilir.

İşverenin çalışanlara doğrudan veya anlaştığı iş yerlerinde yemek vermesi ile bunu akıllı kartlar vasıtası ile yapması arasında fark yoktur.

Akıllı kart vasıtasıyla yapılan yemek yardımı ayni yardım kapsamında olup, bu yardım prime esas kazanca tabi tutulmaz.

Akıllı kartın amacı dışında kullanılmasıAkıllı kartın işçi tarafından bir başkasına kullandırılabileceği veya başka ihtiyaç malzemelerinin temininde kullanabileceği ya da anlaşmalı işyerinden iskonto karşılığında nakit çekilebileceği gibi gerekçelerle, akıllı kartların prime esas kazanca tabi tutulması gerektiği şeklindeki görüşler yerinde değildir. Çünkü, işçiye sağlanan bütün ayni yardımlar işçi tarafından amacı dışında kullanılabilir. Bu durum işveren tarafından yapılan yardımın vasfını değiştirmez.

Örneğin, işverenin işçiye yaptığı gıda yardımında, işçinin bir başkasına gıda malzemesini vermesi ya da satması halinde, işveren açısından yardımın mahiyetinin değişmesi söz konusu değildir. İşverenin işçiye yaptığı ayni yardımın işçi tarafından nasıl kullanıldığını takip etme mecburiyet ve sorumluluğu yoktur.

SonuçAkıllı kart vasıtasıyla yapılan yemek yardımı ayni yardım kapsamında olup, bu yardım prime esas kazanca tabi tutulmaz.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU