İkinci El Traktör Ticaretinde Özel Matrah ve KDV Uygulaması Soru-Cevaplar

EYÜP YÜCELİ Mali Müşavir, Denetçi

İkinci El Traktör Alım Satımında Özel Matrah ve Katma Değer Vergisi Uygulaması Soru-Cevaplar 

SORU; 

Merhaba Sayın Üstad 

04.04.2022 tarihli Oto galericiler yüzde 18 KDV oranlı faturayı nasıl kesecek başlıklı yazınızı okudum. Güzel ve aydınlatıcı yazı olmuş tebrik ederim .

Size sormak istediğim bir sorum olacaktı.

Oto Galeri firmasının  başka bir oto galeri firmasından satın almış olduğu özel matrahlı aracın satılması halinde KDV oranı kaç olacaktır.

Örneğin 

İpek traktör galerisi, As traktör galerisinden 400.000 TL si özel matrahlı, 10.000 TL si  yüzde 1 KDV oranıyla 410.000-TL'ye satın aldığı ikinci el binek aracı

450.000-TL 'ye Emin traktör galerisine satması halinde

400.000 TL Özel matrah

50.000 TL KDV % 18 olarak mı fatura edilecektir.

Yoksa tamamı için % 18 mi fatura edilecektir.

Bu konuda tereddütlerimiz bulunmaktadır .

Sizin değerli yorumunuzu bekliyorum (SMMM ŞAHİN D.)


CEVAP:

Merhabalar Şahin Bey

Öncelikle sorunuz için teşekkür ederim

Bahse konu taşıtlara özel matrah uygulaması 6 Nisan 2018 Tarih ve  30383 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Haziran 2018 Tarihinde yürürlüğe giren 7104 Sayılı Kanunun 6. maddesinin f bendi ile başlamıştır.

İlgili maddede " İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.” denilmektedir.

Dolayısıyla,  özel matrah uygulaması ilk yetkili traktör galerici tarafından bir defaya mahsus uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır.

Buna göre; 

Traktör Ticaretine Yetkili İpek traktör alış bedelini baz almadan 450.000 -TL satış bedelinin tamamına yüzde 1 KDV oranını uygulaması gerektiği, 5359 Sayılı kararda belirtilen yüzde 18 KDV oranının uygulanmasının söz konusu olamayacağı anlaşılmaktadır.Sağlıcakla kalınız

EYÜP YÜCELİ