İSMMMO'dan, 2019 Defter tutma, sınıf değiştirme hadleri hakkında açıklama


Değerli Üyemiz,
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir. Hangi mükelleflerin I’inci Sınıf Tüccar ya da II’nci Sınıf Tüccar sayılacağı, sınıfların tespitine ilişkin hadler ve sınıflar arasındaki geçişe ilişkin düzenlemelere, VUK’nun 177- 181’inci maddeleri arasında yer verilmiştir. 


24.12.2018

İSTANBUL SMMM ODASI BAŞKANLIĞI