Prim Hizmet Beyanında SMMM ve YMM'lerin Sorumlulukları

Prim Hizmet Beyanında SMMM ve YMM'lerin Sorumlulukları

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde SMMM ve YMM'lerin Sorumlulukları hakkında SGK yönetmelik taslağı

Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı