Temmuz Ayında Ertelenen SGK Yükümlülükleri Yeniden Belirlendi

2019/TEMMUZ AYINDA ERTELENEN SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Mali tatil nedeniyle 2 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülükler 29 Temmuz tarihine, 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülükler mali tatili izleyen 5’inci günün sonu olan 25 Temmuz (dahil) tarihine kadar ertelenmiştirdir. 


TÜRMOB