TÜRMOB'tan Muhasebecilere mesleki faaliyetten alıkoyma cezası

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliğinden:

9 Eylül 2019 Tarihli ve 30883 Sayılı Resmî Gazete

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Ender DEMİR’e Oda Disiplin Kurulu’nun 02.05.2019 gün ve 11 sayılı kararı ile “12 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 02.07.2019 tarihinde başlanmış olup, ceza
02.07.2020 tarihinde son bulacaktır.

2 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Birsel KUTLU’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 19.02.2019 gün ve 07 sayılı kararı ile “12
Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.05.2019 tarihinde başlanmış olup, ceza
09.05.2020 tarihinde son bulacaktır.

3 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Cengiz
TAŞOVA’nın Oda Disiplin Kurulu’nun 29.11.2018 gün ve 287 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.05.2019 tarihinde başlanmış olup, ceza
22.11.2019 tarihinde son bulacaktır.

4 - Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Veli
YILDIZ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 17.08.2018 gün ve 96 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma”
cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın
uygulanmasına 12.02.2019 tarihinde başlanmıştır.

5 - Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Aytur GEZER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 03.04.2018 gün ve 80 sayılı kararı ile “12 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.02.2019 tarihinde başlanmış olup, ceza
12.02.2020 tarihinde son bulacaktır. 7677/1-1