"Tüzel Kişiler"e Resmi tebligatta yeni uygulama

İSMMMO; "Tüzel Kişiler"e Resmi tebligatta yeni uygulama

İSTANBUL SMMM ODASI; TÜZEL KİŞİLER’E RESMİ TEBLİGATLAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR. TÜZEL KİŞİLER 31/01/2019 TARİHİNE KADAR PTT’YE MÜRACAAT EDEREK SİSTEME KAYIT OLACAKTIR

Değerli üyemiz. 11/12/2018

"Elektronik Tebligat Yönetmeliği" 06/12/2018 Tarih ve 30617 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
Yönetmelik, 7201Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca aralarında mahkemelerin de bulunduğu tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları içermektedir.


İSTANBUL SMMM ODASI 

***