İSMMMO'dan 2019'da tutulacak defterlerle ilgili açıklama

2019 yılında tutulacak defterler, tasdik zamanları ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi hakkında açıklama


Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ, VUK ve TTK hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış ve kapanış onayı hakkında ve Defter Beyan sisteminden tutulacak defterler konusundaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir.


KAYNAK:  İSTANBUL SMMM ODASI 

***