"2018 Çalışmaları" başlığına bağlı haberler


MuhasebeDR, "Muhasebe Doktoru" 7/24 Güncel Muhasebe, Güncel Mevzuat

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

MuhasebeDoktoru.com, 7/24 Güncel Muhasebe

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

MALİYE ve VERGİ HABERLERİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Odaları

STAJ, STAJYER HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ

Defter-Beyan sistemine başvurular hakkında önemli hatırlatma

Şirketlerin 2018 hesap döneminde denetime tabi olma durumlarını gösteren sistem kullanıma açıldı

Tevkifatlı kesilen faturanın iadesinde kim nasıl işlem yapacak?

EĞİTİM HARCAMALARINA VERGİ AVANTAJLARI

Turkiye'de en cok ziyaret edilen muhasebe vergi mali mevzuat internet web siteleri

MuhasebeDR, 7/24 Güncel Mevzuat, güncel muhasebe haberleri

Muhasebe mevzuat internet siteleri

Dolardaki Yükselişten Nasıl Korunulur?

2018'de sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin karar

SGK Eksik Gün Bildiriminde Neler Değişti?

2018 Yılında EK MALİ TABLO düzenleme sınırı

Mali Müşavirler İçin Defter Beyan Sistemi Uygulama Rehberi (M.Yusuf Bayğın)

Avukatlar İçin Defter Beyan Sistemi Uygulama Rehberi (M.Yusuf Bayğın)

2018 MUHASEBE ÇALIŞMALARI Ve GÜNDEM

Serbest Meslek Erbabına Serbest Meslek Defteri için başvuru yol haritası

SGK Genelgesi 2018/2 (Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar)

2018 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

2018 YILI PRATİK BİLGİLER EL KİTAPÇIĞI 

2018 MUHASEBE PARAMETRELERİ (Hatırlatmalar)

01.01.2018'den itibaren uygulanan yeni Asgari Ücrete bağlı olarak değişen parametreler

2018'de kimlere elektronik fatura elektronik defter zorunlu oldu?

2018 VERGİ TAKVİMİ

Gelir İdaresi Defter-Beyan Sistemi Başvuru Kılavuzu

Muhasebe Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması

2018 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları

2018 YILI SGK PRİM TUTARLARI NASIL OLACAK?

2018 YILI SGK İDARİ PARA CEZALARI

2018 Yılı Kanuni Defterlerini Tasdik Ettiremeyenler Dikkat

2018'de kim ne kadar vergi ödeyecek?

2018 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

Defter-Beyan Sistemi Dönem Ücreti Açıklandı

Defter-Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 Tarihi İtibariyle Açıldı

2018 Yılında Uygulanacak Vergi Cezaları

2018'de Vergi Beyannamelerine Uygulanacak Damga Vergileri

2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi hakkında bunları biliyor musunuz?

2018 Yılı SGK Primlerine Esas Kazanç Tutarları

2018 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

193 Sayılı GVK'nın Geçici 82.Md.1.Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tutarlar Hakkında Karar

PRATİK BİLGİLER

2018 MUHASEBE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

7/24 Güncel Bilgileri İnternet Sitenize Ekleyebilirsiniz

2018 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)

31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Mükerrer Resmî Gazeteler

30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Mükerrer Resmî Gazeteler

2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları 

2018 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49)

Dikkat, Defter tasdikinde 29.12.2017 son gündür

2018 DEFTER TUTMA Ve SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

İş ve Sosyal güvenlikte 2018'de yürürlüğe girecek yeni uygulamalar

2018'de Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerleri Açıklandı

2018 Yılında Hangi Firmalar BES'e Katılmak Zorundadır? (Muhammet Yusuf BAYĞIN)

2018'de Tutulacak defterler ve sınıf değiştirme hadleri

2018 Defter Tutma, Sınıf Değiştirme Hadleri Hakkında TÜRMOB'tan Açıklama

Mali mevzuatta dikkat edilmesi gereken değişiklikler ve yükümlülükler

Serbest Meslek Mensupları Dikkat, 2018 İçin Defter Tasdik Ettirmeyin

TÜRMOB Defter-Beyan Sistemi Uygulama Sirküleri Yayınladı

Defter-Beyan sistemi’ne kim ne zaman başvuracak?

Finansal raporlama ve muhasebe standartlarında değişiklik yapıldı

KGK Muhasebe, denetim ve finansal raporlama tebliğleri yayınladı

Mali müşavirler, mükellefle birlikte sorumlu olacak

Konut kira vergilemesinde yeni düzenleme

E-serbest meslek makbuzu, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu uygulama dosyası

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulama Rehberi

Transfer fiyatlandırması uygulamasında değişiklik yapıldı

2018'de hangi Şirketler Bağımsız Denetime tabi olacak?

VUK ve TTK’na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları

7061 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

1 Ocak 2018'de Meslek Kodu uygulamasına ceza geliyor

7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2018 İÇİN HANGİ DEFTERLER TASDİK ETTİRİLECEK?

2018’de çalışanın meslek kodunu bildirmeyene ceza kesilecek

2018 Yılında kullanılacak pay defteri ile karar defterinin yenilenmesi

Ankara 2018 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

2018'de hangi Mükellefler E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv'e geçmek zorunda?

7061 Sayılı "Torba Kanunu"un Tam Metni

Mali Müşavirler dikkat, yapılacak bu düzenlemeyi mutlaka okuyun

"ÖKC Kullanım Muafiyeti”nden yararlanmak isteyen mükellefler dikkat!

En Son Gelişmelere Göre Anonim Şirket Mi Yoksa Limited Şirket Kurmak Mı Daha Avantajlı?

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ 2017

SGK TEŞVİKLERİ VE SGK'DA SON DEĞİŞİKLİKLER

KİRA GELİRİ BEYANNAME REHBERİ

Menkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin Beyanname Notları

2017'de Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Yeniden Belirlendi

2017 VERGİ PARAMETRELERİ (Hatırlatmalar)

2017 MUHASEBE PARAMETRELERİ (Hatırlatmalar)

2017 YILI SGK ESAS PRİM TUTARLARI