Maliye'den 7143 Sayılı kanun hakkında açıklama

Maliye'den 7143 Sayılı kanun hakkında açıklama

VERGİDE YAPILANDIRMA BAŞLADI

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Söz konusu Kanun ile,

 • 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,


 • Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,


 • Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,


 • Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,


 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,


 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,


 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,


 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,


 • Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,


 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,


 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,


 • 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,


 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,


 • Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,


 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,


 • Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,
gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.Söz konusu Kanun için tıklayınız.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI