Bağ-Kur ve SSK’lı çalıştım, nereden emekli olacağım?

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi


Bağ-Kur, S.S.K’lı Çalıştım. Nereden Emekli Olacağım? 


Çok sorulur; Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK sigortalı hizmetlerinin birleşmesi halinde hangi kurum aylığı bağlayacak? Bildiğiniz gibi Sosyal Güvenlik Reformu ile üç kurum tek çatı altında toplandı. SSK, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olanlar artık, 5510 sayılı Kanun’da 4/a,b,c sigortalıları olarak geçiyor.

Ancak, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından önce sigortalı veya iştirakçi olarak çalışanların tabi oldukları eski kurum mevzuatından doğan birçok hakları saklı tutuldu. Bu nedenle, farklı sigortalılık haline tabi hizmetlerin birleşmesi halinde, hangi sigortalılık kapsamından emekli olunacağı önemli.

Şimdi yukarıdaki sorumuzun cevabını verelim:

1- 2008 yılı Ekim ayı başından önce sigortalı veya iştirakçi olanlar; emekli olacakları tarihten geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son yedi yıllık fiili hizmet süresi esas alınır. Bu süre içinde fiili hizmet süresi fazla olan sigortalılık halinin tabi olduğu mevzuata göre emekli aylığı bağlanır. Hizmet sürelerinin eşit olması halinde, sonuncu sigortalılık hali emekli aylığı bağlanmasında nazara alınır.

2- 2008 yılı Ekim ayı başından sonra sigortalı olanlar; 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan, birden fazla sigortalılık haline tabi olarak çalışmış olanların emekli aylığı bağlanma taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali esasa alınır. Hizmet sürelerinin eşit olması halinde, sonuncu sigortalılık hali emekli aylığının bağlanmasında nazara alınır.

3- Malullük, ölüm ve yaş haddinden re ’sen emekli olma; bu durumlarda, sonuncu sigortalık hali esas alınır. Ölüm durumunda, sigortalılık hallerinin birleşmesi sonucunda son tabi olunan sigortalılık haline göre aylığa hak kazanılamaması halinde, bu defa diğer sigortalılık hallerindeki hizmetlere göre ayrı ayrı değerlendirme yapılarak, aylığa hak kazanılacak sigortalılık hali esas alınarak aylık bağlanır. (5510 sayılı Yasa Madde 53, Geçici Madde 2, 22.7.2011 Tarih-2011/58 Sayılı Genelge).

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU