"Mevzuatlar" başlığına bağlı haberler


TÜRMOB; Türkiye muhasebe standartları uygulama kapsamına ilişkin KGK kararı

Orta vadeli program (2019-2021)'in onaylanması hakkında karar (Karar sayısı 108)

21 Eylül 2018 Tarihli ve 30542 Sayılı Resmi Gazete

YENİ EKONOMİ PROGRAMI AÇIKLANDI

İthalatta koruma önlemlerine ilişkin tebliğ (No 2018/7)

Yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmasına dair usul ve esaslar

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sayı 2018/7)

MuhasebeDR, "Muhasebe Doktoru" 7/24 Güncel Muhasebe, Güncel Mevzuat

Türkiye muhasebe standartları uygulama kapsamına ilişkin kurul kararı

Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Çiftlik muhasebe vergi ağı sistemine dahil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödemesi yapılmasına dair tebliğ

Resmi ilan ve reklamlar ile bunları yayınlayacak süreli yayınlar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ

Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair 91 sayılı karar

Türk parası kıymetini koruma hakkında karar (Sayı 85)

SGK, Sağlık uygulama tebliğinin son güncellenmiş halini yayınladı

TÜRMOB'tan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere ceza

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri no:20)

Tahsilat genel tebliği (Seri C Sıra no 3)

Bağımsız Denetçi sürekli eğitim sistemine ilişkin duyuru

SGK Genelgesi 2018/31 (6183 Sayılı Kanun 74/A maddesi hk)

SGK Genelgesi 2018/30 (Kadroya alınan işçilerin işsizlik primi hk)

Amme alacakları için uygulanan gecikme zammı oranının yeniden belirlenmesine ilişkin karar (Karar sayısı: 62)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

Kar payı avans dağıtımı hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

İndirilemeyen KDV'nin gider yazılması ve özellikli durumlar

7143 Sayılı Kanun 10. Maddesi 13/h bendindeki sürelerin uzatılması hakkında 48 sayılı karar

Cumhurbaşkanı Kararları (31.8.2018 Resmi gazete)

Perakende satış fişi ile belgelendirilen giderlere ilişkin KDV'nin indirimi hakkında Özelge

Şirketlerin avukatlara ödedikleri konaklama, yol vb masraflar için stopaj olup olmayacağına dair özelge

KGK'dan Bağımsız denetim standardı ve Bağımsız Denetçilerin sorumlulukları hakkında duyuru

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/110 (Beyan ve ödeme sürelerinin uzatılması hk)

Dolardaki Yükselişten Nasıl Korunulur?

7143 SAYILI AF KANUNU UYGULAMA REHBERİ

7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 81

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun [01/141] Sayılı Kararı

Büyük ve Küçükbaş Hayvan Tesliminde KDV Oranları Değişti

2018/110-116 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

ÖTV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

2018/91-98 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı

10 Ağustos 2018 Tarihli ve 30505 Sayılı Resmî Gazete

7143 SAYILI AF KANUNU UYGULAMA REHBERİ

2018/75-81Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

17-89 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

2018/65-74 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

14-15 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

2018/52-61 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

7146 Sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2018/ 2. Geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranı

2018/ 2. Geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranı

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR

2018/7 Cumhurbaşkanı kararı (Yapılandırma süre uzatımı) yayımlandı

2018/4-5 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

7145 Sayılı Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri....

Genç girişimci teşvik uygulaması hakkında SGK genelgesi yayınlandı

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

2018/38-46 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı

13-14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

2018/31-37 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

2018/18-30 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

2018/14-17 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı

11 ve 12 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

4-10 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

2018/6-13 Nolu Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararı (14.7.2018 Resmi gazete)

"MUHASEBE DOKTORU" MuhasebeDr.Com 7/24 Güncel Muhasebe

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Cumhurbaşkanlığı Kararları

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)

701 Sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında KHK

700 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK

699 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK

KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri no: 19)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304)

SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

698 Sayılı 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükmünde kararname

SGK Genelgesi 2018/24 (Rücu alacakların yapılandırılması)

Vergi konularında karşılıklı İdari yardımlaşma sözleşmesi yürürlükte

Yevmiye defterlerinin kapanış onayına ilişkin açıklama

4/1-b sigortalılığın durdurulması hakkında Genelge yayınlandı

SGK Genelgesi 2018-22 (4447 Sayılı Kanunun Geçici 19. Md. Yer Alan Prim Desteği)

Türkiye SMMM ve YMM Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

SGK Genelgesi 2018/21 (4447 Geçici 20 nci Madde)

SGK Genelgesi 2018/20 (Asgari Ücret Desteği)

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

2018'de sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin karar

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun [01/88] Sayılı Kararı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303)

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ