Tüp bebek tedavisine SGK desteği

Tüp bebek tedavisine SGK desteği

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı;

Kadın ise kendisine,

Erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına

Tüp bebek tedavisi için belirli şartlarla destek sağlanmaktadır.

Bu destek en fazla 3 deneme ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler SGK tarafından karşılanmaktadır.

GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca;

23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük,

Uygulamanın yapıldığı merkezin SGK ile sözleşmeli olması,

En az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki şartları taşımaması hâlinde eşinin gerekli şartları sağlaması

Son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

Şartlarının varlığı gerekmektedir.

Tedavisine başlanan kadının, tüp bebek uygulama tarihinde (Embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması durumunda, tüp bebek tedavisine ait bedeller, tedaviye daha önce başlanmış olsa dahi SGK tarafından karşılanmamaktadır.

Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor durumunda, tüp bebek tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri SGK tarafından karşılanmaktadır.

ÖDENMESİ GEREKEN KATILIM PAYI

Tüp bebek tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25 üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınmaktadır.

Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilmektedir.

***

“Pek çok insan, diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak ÖNE GEÇER.” H.FORD

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Ücrete haciz

"Ödeyemediğim borçlarımdan dolayı hakkımda icra işlemleri başlatıldı. Halen bir markette çalışmamdan dolayı 2400 TL aylık almaktayım. Bu ücretlerimin tamamına el konulabilir mi?" Amilet Sağlıklı

Amilet Bey, İş Kanununa göre işçilerin nafaka borçları dışında kalan borçlarından dolayı aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya başkasına devir ve temlik olunamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle söz konusu borçlarınızdan dolayı belirtmiş olduğunuz aylık ücretlerinizin en fazla 600 TL’sine haciz konulabilir.

Ölen kadın eşten kıdem tazminatı

"Eşim 09.01.2018 tarihinde öldü. Tekstil fabrikasında benimle birlikte 3 yıldan beri çalışmaktaydı. Ölen eşimden dolayı erkek olarak ben de kıdem tazminatı alabilir miyim?" Erdinç Gözübüyük

Erdinç Bey, İş Kanununa göre eşin ölmesi hâlinde ölen eşin bir yıldan fazla çalışmasının bulunması durumunda sağ kalan eşin erkek-kadın ayrımı olmaksızın kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır. Veraset ilamı ile birlikte ölen eşinizin işverenine yazılı bir dilekçe ile talepte bulunmanızı tavsiye ediyorum.

Ne zaman emekli olurum?

"İlk defa 04 Şubat 2000 tarihinde SSK’lı olarak işe başladım. 12.07.2001 tarihinden itibaren SSK sigortam sona erdi. Bu tarihten itibaren Bağ-Kur'um devam etmektedir. Askerlik yapmadım. Ne kadar prim ödersem ve kaç yaşında emekli olurum? Hüseyin Gençoğlu

Hüseyin Bey, Bağ-Kur sigortalılığınızdan dolayı ancak 25 yıl (9000 gün) prim ödemeniz ve 60 yaşını doldurmanız hâlinde emekli olabilirsiniz.

***

"03.02.1984 doğumluyum. İlk defa Temmuz 2003'te bayan kuaförü açtığımdan Bağ-Kur’lu oldum. Halen Bağ-Kur'um devam ediyor. Ne zaman emekli olurum?" Gül Filiz

Gül Hanım, normal şartlarda tam emekli aylığı alabilmeniz için en az 9000 gün priminizin olması ve 58 yaşını doldurmuş olmanız hâlinde emekli olabilirsiniz. 58 yaşından önce emekli olmanız mümkün değildir.

***

“ÖĞRENMENİN DE MALİYETİ VARDIR;

Önceden öğrenenler İNDİRİMLİ FİYATTAN ÖĞRENİR,

Otoriteden öğrenenler ÖZGÜRLÜK BEDELİYLE ÖĞRENİR,

Deneyerek öğrenenler ETİKET FİYATINDAN ÖĞRENİR,

Hayattan öğrenenler GECİKME ZAMMIYLA ÖĞRENİR,

Hayattan da öğrenemeyenler BOŞA GİTMİŞ HAYATLARIYLA ÖĞRENİRLER.” A. Miller

İsa Karakaş

isa.karakas@tg.com.tr

turkiyegazetesi.com.tr