Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikini Yaptırmayana 10.242 Lira Ceza

Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki..

Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikini Yaptırmayanlara 10.242 lira İdari Para Cezası Kesilir 

Fiziki ortamda tutulan 2020 yılı yevmiye defterinin kapanış tasdikinin Haziran ayı sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nun;

  • 6455 sayılı Kanun’un 78. maddesiyle değişik 64. maddesinde, yevmiye defterinin kapanış onayının izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, notere yaptırılması gerektiği,
  • 562. maddesinde ise gerekli onayları yaptırmayanların idari para cezasıyla cezalandırılacağı,

hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, 2020 yılı yevmiye defterinin kapanış onayının Haziran ayı sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir.

Öte yandan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 222. maddesi hükmü çerçevesinde, ticari defterlerin ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için, kanuna göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şart olduğundan, defterlerin kapanış onaylarının yaptırılması ayrıca önemlidir.

Vergi Usul Kanunu’nda ticari defterlerin kapanış tasdiklerinin yaptırılması gerektiğine ilişkin bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla, kapanış tasdiki yaptırılmamasının Vergi Usul Kanunu açısından bir müeyyidesi bulunmamaktadır.

Yevmiye defterinin kapanış onayının yaptırılmaması halinde, Türk Ticaret Kanunu gereği 10.242 lira idari para cezası kesilir.

https://www.pwc.com.tr/tr