2016 BORDROLARA ESAS OLAN PARAMETRELER

2016 BORDROLARA ESAS OLAN PARAMETRELER

2016 YILI BORDROLARA ESAS OLAN PARAMETRELER. 2016 YILI ÇALIŞMA HAYATI GÜNCEL VERİLER

01.01.2016 Tarihinden itibaren uygulanacak prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere ait tutarların yer aldığı SGK genelgesi 01.02.2016 da yayınlandı

SGK GENELGESİ 2016/3 016-3  (Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere ait tutarlar (İNDİR)

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı Tarafından Hazırlanmıştır.


01.01.2016 - 31.12.2016

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET1.647,00 
SGK PRİMİ % 14230,58 
İŞSİZLİK SİG. FONU % 116,47 
GELİR VERGİSİ %15 (*)86,46 
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ123,53 
DAMGA VERGİSİ % 07,5912,50 
KESİNTİLER TOPLAMI346,01 
NET ASGARİ ÜCRET (**)1.300,99 
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET1.647,00 
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***)255,29 
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 232,94 
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (****)1.935,23
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI
ASGARİ ÜCRET1.647,00 
SGK PRİMİ % 14230,58 
İŞSİZLİK SİG. FONU % 116,47 
KESİNTİLER TOPLAMI247,05 
NET ASGARİ ÜCRET1.399,95 
İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET1.647,00 
SGK İŞVEREN PRİMİ % 15.5 (***)255,29 
İŞSİZLİK SİG. FONU % 232,94 
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (****)1.935,23
 


Not1 : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.Not2 : 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.(**) Net ele geçen asgari ücrete (123,53) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.(****) İşverene toplam maliyetin 110,10 TL’si yapılacak düzenleme sonucundaki yararlanma şartlarına göre Hazine tarafından karşılanacaktır.
KAYNAK: ÇSGB

***

-2016 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları (Tıklayınız)

-2016 YILI SGK İDARİ PARA CEZALARI

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı RESMİ VERİLERİ için tıklayınız

2016-ASGARİ ÜCRETİ, BRÜT-NET VE BİLGİ NOTLARI (ÇSGB) (İndir)

-2016'DA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TUTARLARI (Tıklayınız)

2016 Yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı için tıklayınız (31 Aralık 2015 Tarihli ve 29579 Sayılı Resmî Gazete)

denetcinet11

 

 

ÖRNEK: 12016 yılı Asgari Ücret Tablosu:2016 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ-01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi- 
Brüt Ücret1.647 TL
Sigorta Primi İşçi Payı230,58 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı16.47 TL
Gelir Vergisi Matrahı1.399,95 TL
Gelir Vergisi209,99 TL
Damga Vergisi12,50 TL
İşçi Kesintiler Toplamı469,54 TL
Asgari Geçim İndirimi

(Bekâr ve Çocuksuz)
123,53 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)1.300,99 TL
-2016 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI (Tıklayınız)

ÖRNEK:2: Kapıcının 2016 Yılında İşverene Maliyeti;  
Toplam Gün

30
Brüt Aylık

1.529,41
SGK Matrahı

1.529,41
SGK Primi

214,12
İşsizlik Primi

15,29
Gelir Vergisi

0
Damga Vergisi

0
Kesinti Toplamı

229,41
Net Ücret

1.300


Brüt Aylık


1.529,41


İşveren İşsizlik


30,59


SGK İşveren Payı


313,53


Maliyet Toplamı


1.873,53
Hesaplama Notları:Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dikkate alınmamıştır. İşveren teşviki uygulanmamıştır.

ESKİ ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARIAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2015 1. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2015 2. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2014 1. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2014 2. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2013 2. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2013 1. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2012 2. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2012 1. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2011 2. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2011 1. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2010 2. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2010 1. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2009 2. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2009 1. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2008 2. Altı AyAsgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2008 1. Altı Ay     Güncelleme devam edecek....

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

Vergi Mükellefleri ve Muhasebecileri Bekleyen Uygulama ve Yükümlülükler

“E-TEBLİGAT”A GEÇME SÜRESİ UZATILDI

2016 YILI VERGİ TAKVİMİ 

2016 YILI MUHASEBE, VERGİ PARAMETRELERİ 

AKLA ZİYAN MALİ SORULAR! (Beş Dakika Ara!..)

YAYINLANAN SON DAKİKA MEVZUATLAR

“YENİ NESİL YAZAR KASA”ya GEÇME SÜRELERİNİN UZATIMI

2016 YILI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

2016 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

VERGİ BEYANNAMELERİ İLE SGK BİLDİRGELERİ BİRLEŞTİRİLİYOR

2016 Yılında işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri (İNDİR)

TURMOB ÖZEL SİRKÜLERİ; TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

2016 YILINDA TUTULACAK DEFTERLERİN TASDİK ZAMANLARI VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

2016 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

2016 DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI

2016 İÇİN HANGİ DEFTERLER TASDİK ETTİRİLECEK?

2016 E-DEFTER UYGULAMA REHBERİ (Hatırlatmalar)

E-Fatura, E-Arşiv Faturası, E-Bilet, E-Yolcu Listesi, İnternet Satışları, Mal Ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatı Ve E-Defter Uygulaması

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ 

ARALIK AYI MUHASEBE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

YAYINLANAN EN SON MEVZUATLAR

KİM NE ZAMAN E-DEFTER Ve E-FATURA’YA GEÇİYOR?