2019/3 DÖNEM GEÇİCİ VERGİ UYGULAMALARI

2019/3. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ UYGULAMALARI

-2019/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

-2019/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (ENFLASYON MUHASEBESİ) YAPILMAYACAK (KUYUMCULAR HARİÇ)

-2019/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLERİ 

İSTANBUL SMMM ODASI