7256 Sayılı Kanun’daki İstihdama Dönüş Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu

7256 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN İSTİHDAMA DÖNÜŞ DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI BELLİ OLDU

İstihdama Dönüş Prim Desteği kapsamında aşağıda açıklanan şartların oluşması halinde;

− Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya

hizmet sözleşmesi 01/01/2019 ile 17/04/2020 tarihlerinde İş Kanun’un 25/1-II’inci

fıkrası gereği ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler

dışında sona erenler ile SGK’ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyeri

işverenine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde

işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, 17256 kanun numarası

seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve

prim hizmet beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının, günlük 44,15 TL

ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar destek verilecektir.

− İstihdama dönüş prim desteğinden yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı

Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden

yararlanılamayacaktır.

− İstihdama dönüş prim desteğinden yararlanmak isteyenler başvurularını, “eSGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama”

ekranlarında yer alan “17256- 4447 Sayılı Kanun Geçici 27. Madde- İstihdama

Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla yapacaklardır.

7256 Sayılı Kanun’la Düzenlenen İstihdama Dönüş Desteğinin Usul ve Esasları için tıklayınız

TÜRMOB