7326 sayılı Kanun Madde 6/3 Kapsamında Beyanname

7326 sayılı Kanun Madde 6/3 Kapsamında Beyanname

7326 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası kapsamında "EK:22 -
Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve
Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi" uygulamaya açılmıştır. Söz
konusu beyanname için Beyanname Düzenleme Programını güncellemek
gerekmektedir.
06.07.2021

Kaynak: GİB