Apartman sakinlerinin dikkatine! (Ahmet Metin Aysoy)

Apartman sakinlerinin dikkatine! (Ahmet Metin Aysoy)

Apartman sakinlerinin dikkatine! (Ahmet Metin Aysoy, SGK Eski Başmüfettişi)

ahmet-metin-aysoy-muhasebe-doktoruApartmanlarda ortak sorun. Dışarıdan kapıcı tutmak. Apartmanın her akşam çöplerini toplayan bu hizmetli hafta da bir kez de merdiven ve bahçe temizliği yapar.

Bu çalışma kısmi zamanlı çalışmadır. Çalışanın sigorta bildirimi yapılmalıdır. Ayrıca işe giriş tarihi ile işten çıkarıldığı tarih arasında bir yılı aşkın süre geçerse kıdem tazminatı hakkı doğar. Şimdi Yargıtay Kararını okuyalım.

ÖZET: Somut olayda; 14 daireli ve sobalı binada haftada bir gün apartman ve bahçe temizliği yaptığı, her akşam çöpleri aldığı anlaşılan davacının çalışma şeklinin kısmi zamanlı (part-time) olduğu kabul edilerek hizmet tespiti yapılmalıdır.

YGHK 12.5.2010 tarih E.2010/21-230 K.2010/266 Yargıtay kararı kaynak Istanbul Barosu

Yapılması gereken nedir?

1-Yazılı kısmi süreli sözleşme yapmak.

2-çalışılan saate göre ücret ödemek .

3-günlük çalışma saati 30 ile çarpılarak bulunan rakam 7,5 a bölünecek böylece aylık çalışma gün sayısı belirlenecek. Küsurat tam gün sayılacak.

Diyelim ki kısmi süreli çalışma ayda 10 gün çıktı. Apartman yöneticisi günlük asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla 10 günlük ücreti üzerinden sigorta bildirimini yapacak ve primini yatıracaktır.

Çalışan isterse 30 günden 10 günü çıkarmak suretiyle eksik kalan 20 günü her zaman borçlanarak hizmetten saydırabilir. Bu hak 6111 sayılı Yasa ile 1.3.2011 tarihinden sonra geçen hizmetler için sağlanmıştır.

Ayrıca borçlanma yapmak istemeyen çalışanın eksik kalan günleri için isteğe bağlı sigorta yaptırması da mümkündür.

Ancak isteğe bağlı sigorta yaptırmayan çalışanın en yakın Kaymakamlığa başvurarak gelir testi yaptırması zorunludur. Gelir testi sonucu ailede fert başına geliri aylık asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa sağlık primini devlet karşılayacaktır.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU