CORONA İLE EKONOMİK SALDIRILAR İÇERİDE

Mustafa BAYGIN SMMM, Emlak Müşaviri

Corona ile Ekonomik Saldırılar İçeride


Mustafa BAYGIN

SMMM, Emlak Müşaviri Nisan Ây’ının son haftasında idi, “CORONA VİRÜS SONRASI EKONOMİ”başlıklı yazıyı kâleme almış ve bu sütunlarda yayınlanmıştı.


Özetle Dünyada, tüketim hâd sâfhâlara çıkmışken, buna mûkâbil, aynı şekilde ters orantılı olarak ve hatta daha da fazlası ileüretim yok olmuş, ekonomilerin dibe vurmasına neden olunduğuna ve (Yıllar önceden plânlandığı şekliyle) insanların evlerine HAPSEDİLDİKLERİNE dikkât çekmiştik.

Virüs saldırısı (BİYOTERÖR), kendiliğinden, doğal olarak gelişmiş bir durum olmadığı, tüm inkâr edilmeler rağmen, güneş kadar gerçektir!  Daha Önceki ,“CORONA VİRÜSÜ GERÇEĞİ”başlıklı yazımızda da belirtiğimiz gibi, Bu Saldırı evreler halinde, 1980’lerden plânlanarak, evre evre, 2000’lere kadar gelmiş ve 2003’te SARS, 2009’da H1N1 (Domuz Gribi), 2009’da MERS, (ki bunların çoğu 2. Dünya savaşı sonrasında görülmüş vakalardır) gibi ve ne tesâdüftür ki, bu hastalıkların(!) tümü debulaşıcı ve solunum yolu hastalığı olarak hayatlarımıza, gitmemek üzere, girmişlerdir. Şimdi de Bunların günümüz en üst evresi olan CORONA (Covid-19) Virüsü olmuştur.  


Corona Para ile Silahın Kavgası


Birkaç yıl önce, Siyonun Ehl-î Sâlîp’inin HAYDUT DEVLERİnin, Orta Doğu(!) diye tanımladıkları coğrafyayı tamamıyla işgal etmeyi. Bunun içinde en büyük engelin Türkiye olduğunu da konu alan ve Vekâlet savaşlarının Para ile Silahın kavgası olarak tezâhür edeceğini konu aldığımız, “ASİMETRİK SALDIRILAR BEKLENEBİLİR, Para ve Silahın Kavgası” başlıklı yazımızla da yapılmak istene saldırılara dikkat çekmeye  çalışmıştık!


Şimdi, yaklaşık altı aydır, özellikle son üç ayı yoğun saldırı olarak gerçekleşen Corona adlı BİTOTERÖR saldırısı ile ekonomiler param parça ve darmadağın edilmeye başlanmıştır. Görünürde en büyük kayıp ABD’nin gibi gözükse de, asıl ekonomisi iflâsa sürüklenmek istenen ÇİN’dir.

Meşhur, bumerang korelasyonu kurâmı,Kâtil mutlaka cinayet mâhâlline geri döner”ve

Ayrıca,“Yaşananalar Kimin İşine Yarıyor” Mottosuyla bakıldığında suçluyu yakalamak hiç de zor olmayacaktır!

Bu iki kurâmdan yola çıkarak; VirüsOlayını Çin’in üzerine yıkmaya kalkışan ilk ülke, ABD olduğuna göre, kendi suçluluğunu da deklâre etmektedir.

Neden?

ABD ekonomisi, bütçesi iflâs etmiş ve bilinen haliyle 23 Trilyon $ borçlu. Bu kadar yüksek borcu ödeyememek bir yana döndürülemez bir ekonomiyle boğuşuyor. Virüs üzerinden, Çin’e Tâzminât ve bazı ekonomik yaptırımlar ile bir taşla birkaç kuş vurmuş olacaktır. Çin’in ABD Fonlarında Trilyon $’ları var, Tâzminât görüntüsü altında At Hırsızlığı Tekniğiyle el konulacak. Yetmeyecek Nâkit Tâzminat yanında âynî, Mâli yollarla tâhsilat gerçekleştirerek, 23 Trilyon $’lık borcun 21 Trilyon $’lık kısmını bu şekilde karşılamayı plânlamıştır.

Çin’i Ekonominin de dışına iterek, Çin’den boşalan Alanları ABD kendisi doldurmak için, birçok, marka değeri yüksek olan, şirketleri de kendi ülkesinin mal varlığına ekleyerek, ekonomi çarklarını kendine döndürecektir.  …

 

Görünmeyen Ekonomik Saldırılar

Görünen Ekonomik saldırıların bir kısmı yukarıdaki gibi iken, asıl, gizli ve büyük saldırılar ise Washington – Londra (silah –Para) arasındaki saldırlar ki, bu savaş perdeleme sistemi ile büyük, devasa şirketler üzerinden yürütülmektedir!

Dünya görünen saldırılar, Corona ile meşgul edilirken, tâbiri câizse, dışarıya yansıyan Dananın kuyruğu, Dana ise içeride, gölgesi dahi henüz dışarıya aksettirilmemeye çalışılıyor!

Döneceğim buraya da, önce  “CORONA VİRÜS SONRASI EKONOMİ”başlıklı yazımın sonun paragrafında, ”ABD Merkez Bankası(!) birçok ülkeye Swap penceresi açarken, tâlep etmesi halinde Türkiye’ye de pencere açar mı?” diye sormuştum, bu soru hâlen güncelliğini korurken, Olumlu cevap verilmesi, kânââtimce, gizli saldırılar muvâcehesinde, ABD’nin Türkiye’den olabilecek taleplerinin karşılanmasına bağlıdır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın buna olumlu cevap vermesi mümkün değildir, diye düşünüyorum.

Dönelim, dışarıya aksettirilmeden sürdürülen savaşlara;

 

ABD’nin FED ve IMF üzerinden yürüttüğü savaş ve işgal hareketi

FED’in SWAPpenceresi açtığı ve IMF’nin kredi imkânı sunduğu ülkelere bakınca her şey âyân beyân ortaya çıkmaktadır:

Buyurun birlikte inceleyelim;

 

Corona Bahane, İşgal Şâhâne!

 

IMF’nin yardım yapacağını açıkladığı ülkeler

Afganistan;(ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayalı Afganistan, 11 Eylül saldırıları Bâhânesi ile ilk işgal edilen ülke! Orta Asya’da yer almasına rağmen ABD için Orta Doğu’lu kâbûl edilmektedir. Kenevir Ekim alanları, satış ve sevk işlemleri tamamen Terör Örgütlerince (ABD istihbaratınca) yürütülmektedir)

Benin;(Afrika kıtasında yer almaktadır. Komşuları Nijer, Nijerya, Togo, Burkina Faso (bu ülkeler de IMF yarım kampanyası(!) kapsamındadır) Ülke ekonomisinin en önemli parçasını tarım. Öyle ki Ülke nüfusunun %90'ını doğrudan ya da dolaylı olarak Tarım faaliyetleri oluşturmaktadır.)

Burkina Faso;(Afrika kıtasında. Benin gibi, Ülke nüfusunun %90'ına yakını tarımla uğraşmaktadır. Dünyanın en kaliteli Pamuğu burada ama satış yaptırmıyorlar. Yer Altında Altın ve Mangan madenleri yer üstünde bağımsız Granit kayaları bulunuyor)

Çad;(Afrika ülkesi, en meşhur komşuları, Libya, Sudan. Nüfusunun %76’sı tarım sektöründe çalışmaktadır. Ekonomik ağırlığı tarım ve hayvancılığa dayanan Çad’da üretilen kaliteli Pamuğun % 80'lik sahipliği Fransız şirketi tekelinde.)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti;(Afrika ülkesi. Kendini sömürge olarak kullanan Belçika’dan yaklaşık 77 kat daha büyük bir ülke. Belçika, kolonisi olduğu zamanlarda, ülke nüfusunun %77’sini Tarım alanında çalıştırarak tarım ihracatını ağırlıklı olarak buradan sağlamış, kolonilikten sonra, nasıl bir kölelikle çalıştırıldılar ise, insanlar kişisel tarım dışında çiftçilik yapmaz hale gelmişler. Ülkenin Atlas Okyanusu’na 40 km'lik tek sahil şeridi var ve bu nedenle de Atlas Okyanusu'nda zengin Petrol yataklarına ve Doğalgazın yanı sıra çok miktarda, Altın ve Kalay gibi madenlerde yer almaktadır.

Gambiya;(Afrika ülkesi. Tek kara sınırı Senegal’dir. Gambiya Atlas Okyanusu’na 80 km'lik bir kıyıya sahip. Ülke genelinin %11,5'lik alanı sulak alandır.

Gine Cumhuriyeti;(Afrika kıtasında. Gine'de doğal toprak şartlarının tarımsal faaliyetler için uygun ancak gelir kaynağı olarak, işlevsel konumda kullanılmamaktadır. En önemli ihracat kâlemleri olan, Boksit, Alüminyum, Altın, Elmas, Kahve, Balık, Palmiye Ağacı Yağı, Kakao, Ananas ve Pamuk ürünleri olarak, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan, İspanya ve İrlanda gibi ülkelere ihracat yapmaktadır.)

Gine-Bissau;(Afrika kıtasında, komşuları Senegal ve Gine. Ülkenin en büyük ayrıcalığından biri de, Atlantik Okyanusu’na 350 km'lik kıyısı mevcut. Buna bağlı olarak da, Ülkenin ana kara kıtası dışında, Bissagos Takımadaları olarak bilinen toplan 88 adaya da sahiptir.)

Haiti; (Küba ve Venezüella’yı kontrol edebilecek önemli bir konumda)

Komor Adaları;(Afrika bölgesinde Ada ülke. (Osmanlıdaki adı “KAMER (AY) ADALARI”) doğal olarak 340 km'lik bir kıyı şeridine sahiptir. Tarım ve hayvancılık ile uğraşıldığından diğer yer altı kaynakları kullanılamamaktadır. Ülkenin en önemli ihracat ürünlerini vanilya, parfüm esansı ve karanfil oluşturmakta olup bunları, Hollanda, Fransa, Hindistan, Suudi Arabistan, Almanya gibi ülkelere ihraç etmektedir.)

Liberya;(Batı Afrika kıtasında yer alan ülkenin başlıca gelir kaynakları büyük ölçüde Tarım ve Demir Cevheri ve ihracatına dayanmaktadır.)

Madagaskar;(Afrika kıtasında ve dünyanın dördüncü büyük Ada ülkesi, 4.828 km'lik bir kıyı şeridi mevcuttur. Ülkede, Kakao, Vanilya, Şeker Kamışı, Karanfil, Kahve, Pirinç, Manyok, Fasulye, Muz ve Fıstık tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Bitki ve hayvan türlerinin %90’ı, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmamakta ve biyolojik çeşitlilik alanında da dünyanın önde gelen bölgesidir. Ülkede, kümes hayvanı yetiştiriciliği ve endüstriyel olarak, Deniz Ürünleri, Sabun, Deri, Şeker, Cam, Çimento, Kâğıt, Otomobil Montaj, Madencilik gibi ürünler de üretilmektedir.)

Malavi;(Afrika kıtasında. Ülke topraklarının %25'i sulak alan, %20'si tarım alanı, %15'i de meralardır. Tarım ürünlerinden, Tütün, Çay, Şeker Kamışı, Pamuk yetiştirilirken, yeraltı kaynaklarından da Kömür, Boksit, URANYUM üretilip ihraç edilmektedir.)

Mali;(Batı Afrika ülkesi. Ekonomisi Tarım ve yer altı kaynaklarından Altın, URANYUM ve Doğal Tuz’dan oluşmaktadır)

 Mozambik;(Afrika kıtasında, ülkenin Doğu sınırının tamamı Hint Okyanusu’dur. Ülkenin yetişkin nüfusunun %80’i tarım ile uğraşmaktadır. Ülkede, Bakır, Altın ve Elmas ile birlikte, Grafit, Mika, Korendon, Broksit, Granit, Mermer gibi yeraltı zenginlikleri de bulunmaktadır.)

Nepal;(Güney Asya’da, Çin ile Hindistan arasında kalan bir ülke. Halkının %76’sı gibi büyük bölümü tarımla uğraşmaktadır. Bir bölümü de hayvancılık sektörü ile uğraşmaktadır.

Nijer;(Afrika kıtasının batısında, Cezayir, Libya, Çad ve 1.497 km. sınırı ile Nijerya gibi önemli ülkelere de komşudur. Tarıma elverişli alanların çoğu da 650 km’lik Nijer Nehri kıyısında bulunmaktadır.)

Orta Afrika Cumhuriyeti;(adı üstünde Orta Afrika ülkesi. Çad, Güney Sudan, Kamerun, Kongo Cumhuriyeti, Kongo ve Sudan sınır komşuları olan ülkelerdir. Sahip olduğu su kaynakları ve yoğun yağış alan bölgeleri sebebiyle, tarıma elverişli toprakları bakımından Ülkenin başlıca geçim kaynağı tarımdır. Ancak bu zenginliği politik nedenlerle kullandırılmamaktadır.)

Ruanda;(Afrika kıtasında yer almaktadır. Tarımsal faaliyetlerin yanı sıra hayvancılıkta yaygındır. Ayrıca, Sanayide, Çimento, Küçük Ölçekli İçecekler, Sabun, Mobilya, Plastik eşya gibi ürünler de üretilmektedir.)

Sao Tome ve Principe;(Ben şahsen adını ilke kez duyuyorum. Afrika kıtasında (Sao Tome ve Principe ) Ada ülkeleri. Ülkede Tarıma elverişli Tarın alanlarının %80’inde Kakao üretilirken, ülkenin ihracatının %80'ini de kakao oluşturmaktadır. Kakao haricinde Hindistan Cevizi, Palmiye Ağacı Çekirdeği, Tarçın, Biber, Kahve, Muz, Papaya ve Fasulye gibi tarım ürünleri ekilmektedir. Ada genelinde balık çiftlikleri de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ülkeyi Bugünkü Kuveyt düzeyine çıkaracak petrol yatakları bulunmasına rağmen halen kullanılamamış.

Sierra Leone;(Afrika ülkesi. Tarım ürünleri ve hayvancılığın yanı sıra, Elmas, Demir Boksit gibi madenleri de işlemektedir.

Solomon Adaları;(İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan ülke, toplam 990‘dan fazla adalardan meydana gelmektedir. İhracatının %24 Tarım ürünleri olan ülkenin en büyük ihracat kalemlerinden biri de kerestedir. Hatta ülkenin ana ihraç ürünüdür. Ayrıca adalarda, Altın, Nikel, Çinko, Kurşun gibi zengin maden yatakları bulunmaktadır.)

Tacikistan;(Orta Asya ülkesi. Çin, Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile komşu. Ülkenin Tarım alanları yanında, Hidro Enerji, Petrol, URANYUM, Cıva, Kömür, Kurşun, Çinko, Antimon, Tungsten, Gümüş, Altın Doğal maden yatakları bulunmaktadır.)

Yemen;(Siyonun Ehl-i Sâlîp’in Orta Doğu dediği (aslında Afrika) Coğrafyada yer almaktadır. Aden Körfezi, Umman Denizi, Kızıl Deniz’e kıyısı olan bu ülke Suudi Arabistan’a da komşudur. Ekonomisi birinci derecede, tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır ki, çalışan Nüfusun %71’i Tarım alanında çalışmaktadır. Petrol ve Doğal gaz rezervlerine de sahiptir.)

 

İşte bu tutum ve Davranış göstermektedir ki, GİZLİ SAVAŞ, IMF üzerinden, özellikle Afrika ülkelerinin, Stratejik konumdaki Asya Ülkelerinin, SİLAHile değil, PARA ile işgal edilmek istenmeye çalışılması. Büyük çoğunluğunun ortak özellikleri, bâkir TARIM ALANARIN VARLIĞI!

FED’in SWAP ile ayrıca, verilen likidite ile o ülkelerin dolaylı değil, TAM BAĞIMLI olarak ABD ekonomisine yamanacaklarını görmemek mümkün müdür?

 

Şimdi Bir Kez Daha Düşününüz;

Türkiye’nin Akdeniz’de ve Afrika ülkelerinde olması neden istenmemektedir? Boşuna mı, yıllardır, özelde HEDEF TÜRKİYE, genelde İSLÂMİYET diyoruz!

Son bir hatırlatma; Güney Amerika yakın tarihte yok olmakla karşı karşıyadır. Oranın insanlarının taşınacağı alanların da “TÂKYİDÂTLANDIRMA” fââliyetlerinin olma ihtimâlini de kimse göz ardı etmemelidir!

 

Anlayana:

En basit yalanları gözümün içine bakarak söyleyen aptallar tanıdım, inandığımı sandılar... Bense onların kuş kadar akılları ve cahil cesaretlerine hayrandım...Küçük İskender


      13.05.2020

-YASAL UYARI


DİĞER YAZILARI


-Anneler Günü Öyle mi?  


-Corona Virüs Sonrası Ekonomi 


-Corona Virüs, Müslümânlara Ne Hatırlatıyor


-Dünya, Corona Virüsten Küçüktür


-Corona virüsü gerçeği 


-Resûlullah (Sav)’in Öğrettiği Duâlar  


-Kenzû’l Ârş Duâsı, İstemek insandan karşılığı Allah’tan


-Oruç; Aç Kalmak Değil Açın Halini Anlamaktır 


-Sonu cehennemden kurtuluş olan Râmazan da duâlarımız