Gayrimenkul Kiralamada İndirimli Tevkifat Oranı Uygulaması Sona Erdi

GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA
İNDİRİMLİ TEVKİFAT ORANI UYGULAMASI SONA ERDİ

Gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi
uyarınca yapılması gereken vergi tevkifat oranının %20’den %10’a düşürülmesine yönelik
4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının uygulanma süresi 30 Eylül 2021 tarihinde sona erdi.
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2813 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan
tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki
Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti
oranlarına ilişkin 12/1/209 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda
31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil ) geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmış,
konuyla ilgili açıklamalarımıza 4.8.2020/160 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat
nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar
ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti
oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda
1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmış ve indirimli kesinti
oranlarının uygulanma süresi 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştı. Konuyla ilgili
açıklamalarımıza 24.12.2020/227 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

02 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4063 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli kesinti oranlarının uygulanma süresi 31 Temmuz 2021
tarihine kadar yeniden uzatılmış; Konuyla ilgili açıklamalarımıza 02.06.2021/117 sayılı
Sirkülerimizde yer verilmişti.
Daha sonra 30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4311
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli kesinti oranlarının uygulanma süresi 30 Eylül
2021 tarihine kadar yeniden uzatılmıştı.
Söz konusu indirimin süre si 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle sona erdiğinden 1 Ekim 2021
tarihi itibariyle tevkifat oranları indirim öncesi oranları ile uygulanacaktır.
Kesinti oranları aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.


TÜRMOB