İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi Hakkında Duyuru

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi Hakkında Duyuru

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve sözleşme düzenlenen satıcı mükellef bilgilerinin bilgi girişi İnternet Vergi Dairesi sisteminden yapılabilecektir.

24.06.2022 

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi Hakkında Duyuru

“KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğ”
21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile
yapılan düzenlemeye göre alıcı mükelleflerin, isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında
düzenledikleri sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükelleflerin
bilgilerini (adı soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme uygulama
dönemi), işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları
vergi dairesine vermeleri ve sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumları da yine işleme
ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeleri
gerekmektedir.

Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirirken günümüz bilişim
teknolojilerinin getirdiği imkânlardan daha fazla yararlanarak belirtilen işlemleri hızlı ve etkin
bir şekilde gerçekleştirilebilmelerini sağlamak amacıyla yukarıda belirtilen sözleşmelerin ve
listelerin vergi dairesine verilmesi işlemlerinin İnternet Vergi Dairesi ekranlarından yapılması
sağlanmıştır.

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri için; https://www.gib.gov.tr/ adresinden
İnternet Vergi Dairesine giriş yapıldıktan sonra “Beyanname İşlemleri” bölümünde yer alan
“İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi” menüsüne girilerek işlem yapılmalıdır


GİB