Sermayenin tamamlanması ve avansların durumu

MELTEM AKÖZ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Soru-Cevap;
Sermayenin Tamamlanması Kapsamında Sermaye Avanslarının Durumu

A) Sermayenin Tamamlanması Kapsamında Sermaye Avanslarının TTK Açısından Durumu

15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376.maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ bu konuya açıklık getirmiştir. Sorular bu tebliğ ve TTK’nın ilgili maddeleri ışığında cevaplanmıştır.