ŞİRKETLERİN KAR DAĞITIMI HAKKINDA ÖNEMLİ KARARTicaret Bakanlığı’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB)
ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıda, covid-19 virüsü nedeniyle sermaye
şirketlerinin öz kaynaklarını korumasının önemine işaret edilmekte ve
28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu
Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmeliği'nin” 13/5. maddesine dayanılarak, “Kamunun iştiraki olan
şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap
dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul
toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında,
geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının
2019 yılı net dönem kârının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr
payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi...” şeklindeki Ticaret Bakanlığı
duyurusunun tüm şirketlere yapılması istenilmiştir.

TOBB Genel Sekreterliği 01.04.2020 tarih ve 34221550-045.02-3392
sayılı yazısıyla Ticaret Bakanlığı’nın gereği için göndermiş olduğu bu
duyuruyu tüm Oda ve Borsalara iletmiş bulunmaktadır. 

Duyurunun Kapsamı:

Duyuru sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl
gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı
kararlarında;

i. Geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve
ii. Dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem kârının %25'ini aşmaması; bunun yanı sıra,
iii. Yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi,
yönündeki Bakanlık görüşü doğrultusunda hareket etmelerini, gereği için kural
olarak tüm sermaye şirketlerine bildirmektedir.

Bakanlık muhtemelen yeni Hükümet Sistemini de dikkate alarak kamunun iştiraki olan
şirketleri, daha üst bir erkin iradesini sınırlandırmamak üzere bu duyurunun kapsamından
hariç tutmuştur. Bu çerçevede reel yahut özel sektördeki tüm sermaye şirketleri bu
duyurunun kapsamındadır. 


TÜRMOB