Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)

14 Mayıs 2022 Tarihli ve 31835 Sayılı Resmî Gazete 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)