‘MUHASEBE DOKTORU’ MuhasebeDr.Com 7/24 Güncel Muhasebe Haber Sitesi..

-YAYINLANAN SON DAKİKA MEVZUATLAR 

-MuhasebeDoktoru.Com Editörleri tarafından 7/24 hizmetinize sunulan  Muhasebe, Sosyal Güvenlik, Vergi, Mali mevzuat, Sigorta, İş, İşçi, çalışma vb. bütün konuları içeren A’dan Z’ye mevzuatlar için tıklayınız

-TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

-MuhasebeDR.Com’a SORU, görüş yada öneri için lütfen tıklayınız

- 2015 YILI ÇALIŞMALARI (Tıklayınız) 

   -2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ÜCRETLERİ

   -2015′TE E-DEFTERE GEÇECEK MÜKELLEFLER VE İŞLEMLERİ

   -2015 YILI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

   -2015 İÇİN KARAR VE PAY DEFTERİ TASDİKİ

   -2015 YILI İÇİN ‘ONAYLI DEFTER’ TASDİKİ VE KULLANILMASI..

*TORBA YASA’ VERGİ-PRİM AFFI UYGULAMA DOSYASI VE SORU/CEVAPLAR için tıklayınız

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

**‘TORBA YASA’  VERGİ-PRİM AFFI UYGULAMA DOSYASI

-BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

*REKLAM ALANLARI 

*ALEXA RANK

- SİTE İSTATİSTİKİ

-Yasal Uyarı

CAYDIRICI VERGİLER GELİYOR

Caydırıcı vergi geliyor!
Ahmet Davutoğlu, bugün beklenen 7 maddelik eylem planını açıkladı.

Davutoğlu “Bütüncül bakış reel sektör finans sektörü makro ekonomik yapılar bütüncül perspektifle ele alınıyor.Bütüncül perspektif yanında öngörülebilirlik. Bu yaklaşımın spesifik somut alanlara inmesi önem arz ediyor.Rasyonel soğukkanlı kriz yönetimi mantığıyla piyasalara hissettirmeden büyük bir sınavdan geçiyoruz.İlan ettiğimiz eylemlerin uygulamalarında 3 ve ya 4 aylık periyodlarını sizlerle paylaşıcaz.Ön görülebilirlik dünyada çok önemli bir unsur.Sürdürülebilir kalkınma büyük önem taşıyor.Ekonomimiz son dönemde çok büyüdü.Bu büyümenin niteliksel bir hususu var,büyümenin ihracat ve üretim boyutu olmasından dolayı önemlidir.Bu günlerde bütçe görüşmelerimiz sürüyor. Bu kompozisyon aslında büyümenin sürdürülmesi açısından büyük bir işarettir.”

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ OLUMLU YANSIYACAK

Davutoğlu “Ekonomi yönetimimizn iç uyumu ve istikrar bu çerçevede önem taşıyor.Finansal istikrar komitesi bu seyri yakından takipte önem taşıyor.Bütün bu yapısal dönüşüm programları özel sektöre yönelik yapısal dönüşüm programları.AKP iktarı öncesinde petrol 20 dolar civarındaydı.Şimdi petrol fiyatlarında düşüşü vatandaşımıza yansıtıyoruz.Ama kesinlikle petrol fiyatlarının düşüşünden dolayı bir gevşeme olmayacak.2015 yılında petrol fiyatlarının alternatif modellemelerle olabilecek herhangi bir çıkışa anında müdahale etmek için hazır haldeyiz.Petrol fiyatlarındaki düşüş son derece önemlidir.Bir tarafta olumlu bir etki görülüyor ama diğer tarafta uluslararası piyasalarda finanssal sonuçlar doğurabiliyor. ”

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI

1-Ekonomimizin en temel meselelerinden birisi verimlilik düzeyimizin düşük olması. Bu yüzden verimliiğin arttırılmasına özel bir önem vereceğiz. İlk programımız üretimde verimliliğin arttırılması programı. Bu programla verimlilik algısını geliştirmeyi iyileştirmeyi katma değeri arttırmayı planlıyoruz. Bu başlık altında 59 eylem yer alıyor. G-20 döneminde KOBİ’lere yönelik istihdama yönelik katkı sunmaya davam edeceğiz. İmalat sanayinde kaynak verimli üretim uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Ürün tasarımını, çeşitlendirilmesini ve markalaşmalarını destekleyecek ve eğitim faaliyetleri yapacağız. KOBİ’lere finansal desteği derinlemesine arttırmayı planlıyoruz. Türk Malı’nın tanıtılması için gereken desteği sağlayacağız.

LÜKS MALLARI TESPİT EDİP CAYDIRICI VERGİLENDİRME YAPACAĞIZ

2-Yurt içi tasarrufların arttırılması ve israfın önlenmesi programı. Burada israfı azaltmayı planlıyoruz. İktisatlı bir ekonomik bir alt yapıyı kurmaya kararlıyız. Bu başlık altında 74 adet eylem yer alıyor. Önemli eylemler şöyle gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergilerle ilgili yeni tasarruf olmasına büyük önem vereceğiz. Taşınmazların alınmasında kullandırılan kredileri gözden geçireceğiz. İmalat sanayinde banka istisnaları getireceğiz. Uluslararası hükümlülükleri gözeterek yüksek tüketim malları tespit edecek ve caydırıcı vergilendirmeler yapacağız. Uzun vadeli tasarrufları teşvik etmek üzere altın bankacılığını destekleyeceğiz. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde kesinti oranını uluslararası düzeye ulaştıracağız. İsrafın fazla olduğu mal gruplarını tespit edecek ve bunu engellemek için çalışmalar yapacağız.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROGRAMI

3 – İstanbul Uluslararası Finans Merkezi programı. Reel sektörün ihtiyacını karşılayacak her türlü aracın etkin şekilde denetlenen bir finansal merkez olmasını hedefliyoruz. İstanbul’un ilk 25 içinde yer almasını daha sonra da bunu yükseltmesini ve finansal hizmetler sektörünün GSYH’daki payını yüzde 6′da yer almasını istiyoruz. Raylı sistem ve iletişimleri geliştireceğiz. Hem kamu hem özel sektörde sertifakaya sahip uzman sayısını arttıracağız. Ayrıca ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıracağız.

VERİMSİZ HARCAMALARI TASFİYE EDECEĞİZ

4-Kamu harcamalarının rasyonelleştirme programıdır. Verimsiz harcamaları tasfiye edeceğiz. Kamu harcama büyüklüğünü ve borçlanma gereğini yerindeliğini hedefliyoruz. Burada da 77 eylem var. Bazıları şöyle; Sosyal yardımlarda Türkiye öncü olmuştur. Burada suistimali engellemek ve hak eden herkese ulaşabilmek için ihtiyacı olanları daha objektif olarak belirleyeceğiz. Böylece sosyal yardım yapan kurumlarımız tek bir alanda herkesi görüp talepleri karşılayabilecek. Kamu ihtiyaçlarının ortak alım yöntemi ile tedarikini sağlayacağız. Kamuda taşıt edinim ve kullanımında yerindelikle ilgili tedbirler alacak israfı ortadan kaldıracak ek yeni bir yaklaşım sergileyeceğiz. Saydamlığın arttırılması için ihale sürecinin yayınlanmasını etkinleştireceğiz. Şeffaflığı arttırmaya yönelik çalışmamızı aslında ilerde tekrar elimizde aldığımız reformu sizlerle paylaşacağız. Hizmet binaları yapımı konusunu da ele alacağız. Kamu hizmetlerini program yaklaşımı ile ele alan bütçe programına geçeceğiz.

YEREL YÖNETİMLERİN GÜCÜNÜ ARTTIRACAĞIZ

5 – Kamu gelirlerinin arttırılması programıdır. Vergi sistemini yenileyeceğiz. Çalıştaylarla karar alacağız ve en etkin bir şekilde bu düzenlemeleri en kısa sürede devreye sokacağız. Gayrimenkul rantlarından kamunun pay almasını sağlayacağız. Kamu açısından yeniden değerlendirilmesi önem taşıyor. Vergileme alanında vatandaşa hizmet sunarken teknoloji imkanlarından daha fazla yararlanacağız. Daha detaylı istatistikler geliştireceğiz.

İŞTE İLK AÇIKLANAN EYLEM PLANI MADDELERİ

İŞ VE YATIRIM ALANINI GENİŞLETECEĞİZ, İŞYERİ AÇMA VEÇALIŞMA RUHSATI KONUSUNU BASİTLEŞTİRECEĞİZ

6 – İş ve yatırımı geliştirme programıdır. Amacımız yatırımları arttırmaktır. 2014 Yılında yüzde 15 olan yatırımları 2015′te yüzde 19′a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu başlık altında 41 eylem yer almaktadır. Bunların bazıları şöyle; Ülke ekonomisi için yapıların hızlı ve etkin yürütülmesine ve sonuçlanmasına yönelik bir birim oluşturulacak. Burada yatırımlar daha hızlı yapılacak. Bir çok işlemin E-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili basitleştirmeler yapacağız. İş ve yatırım ortamına ilişkin hukuki süreçlerin daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacağız. Hukuki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan çözümünü, mahkemeye yansıyanların ise yargı süresinin kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacağız. Coğrafi bilgi sistemleri alt yapısını geliştirecğiz. Bölgesel düzeyde gösterge seti geliştireecek, anketler yapacağız.

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALT YAPISINI GELİŞTİRECEĞİZ

7 – İstatistiki bilgi paylaşımı programıdır. Güvenilir istatistiklerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz. İstatistik sayısını arttırmayı, istatistik üretmeyi hedefliyoruz. Bu başlık altında 28 eylem var. Bunların ana bazı unsurları şunlar; TÜİK ve diğer kurumların açıkladıkları istatistikleri bir internet sitesi kurarak oradan açıklayacağız. Kurum ve kuruluşların istatistik verilerinin TÜİK’in hizmetine açılmasını sağlayacağız. TÜİK tarafından eğitim verilecektir. TÜİK ayrıca eğitim kurumu gibi de hizmet verecektir.
Bugün açıkladığımız 7 programla üretimde verim, tasarruf sağlanması planlanıyor. İsrafın önlenmesi önce kamudan başlayıp bütün topluma yansıması gereken bir gerçektir.

KAMUDA SÜSLÜ PAKETLERE SON

8-Kamuda süslü plaketler tarzında hediyeler artık sona erecek. Bunun yerine bir ağaç dikimi tarzında bir şey olacak. Gereksiz hediyeleşmelere son vermek lazım. En güzel hediye fidan dikimidir. Onlar büyüdükçe de kendi hediyesini topluma kazandıran bir hatıra olarak yaşar. Kamuda tanıtım kitaplarını lük şekilde hazırlamaya gerek yok. Bunun için flash disklere atmak gerekir.Bütün kurumlar buna özel önem göstermeli. (HABERTÜRK)

MUHTASAR BEYANNAME VERME SÜRESİ (ÖZELGE)

Muhtasar beyanname verme süresi hakkında önemli bir özelge yayınlandı… 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : 38418978-120[98-13/5]-456-29/04/2014

Konu: Muhtasar beyanname verme süresi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, huzur hakkı ödemeleri yaptığınız şirket ortaklarının  muhtasar beyannamelerinin aylık veya üçer aylık olarak verilmesi açısından hizmet erbabı sayısının hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almakta olup, 62 nci maddesinde de; hizmet erbabını işe alan emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler işveren olarak tanımlanmıştır.

            Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi, kurum ve kuruluşların, aynı maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmış olup, maddenin birinci fıkrasının 1 inci bendinde; hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104 üncü maddelere göre tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Kanunun 98 inci maddesinde, “94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü  günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Yılsonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır.

            Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi caizdir.

            Ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, 94′üncü maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadarverebilirler” hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hükümlere göre, üçer aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verme imkanından yararlanıyor iken bu yararlanma hakkını yitiren işverenler ve vergi sorumluları bu haklarını kaybettikleri aydan itibaren (bu ay dahil) tevkifatın yapıldığı her ay için muhtasar beyanname vereceklerdir.

            Bu itibarla, şirketinizin yönetim kurulu üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin ücret olarak vergilendirilmesi dolayısıyla, bu kişilerin muhtasar beyanname verilmesi açısından hizmet erbabı hesabında dikkate alınması gerekmektedir.

            Bu çerçevede muhtasar beyannamenin aylık veya üçer aylık verilmesinde dikkate alınması gereken aynı anda çalışan 10 hizmet erbabının anlaşılması gerektiğinden, şirketinizce huzur hakkı ödemesi yapıldığında bu kişiler ile birlikte çalışan hizmet erbabı sayısı 10 kişinin üstüne çıkması halinde bu döneme ait muhtasar beyannamenin ertesi ayın 23 üncü günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

 

2015 YILI ÇALIŞMALARI

2015 Yılında uygulanacak  muhasebe, vergi, mali mevzuat, sosyal güvenlik, çalışma, iş, işçi ve diğer gelişmelerle ilgili A’dan Z’ye güncel bilgiler…

-2015 YILI ÇALIŞMALARI İÇİN  TIKLAYINIZ

***

   -2015′TE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

   -2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ÜCRETLERİ

   -2015′TE E-DEFTERE GEÇECEK MÜKELLEFLER VE İŞLEMLERİ

   -2015 YILI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

   -2015 İÇİN KARAR VE PAY DEFTERİ TASDİKİ

   -2015 YILI İÇİN ‘ONAYLI DEFTER’ TASDİKİ VE KULLANILMASI..

*TORBA YASA’ VERGİ-PRİM AFFI UYGULAMA DOSYASI VE SORU/CEVAPLAR için tıklayınız

MuhasebeDR.Com

*MuhasebeDoktoru.Com

Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez

-YAYINLANAN EN SON MEVZUATLAR

-DÖNEM BAŞI MUHASEBE İŞLEMLERİ

-DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE DEĞERLEME

Çalışmayan Eşini, Kendi İşyerinde SGK’lı gösterenler dikkat

Çalışmayan eşini SGK’lı gösterenler dikkat.. Yargıtay’ın bu kararı, binlerce kişi için emsal oluşturacağı düşünülüyor.

Balıkesir Bandırma’da, fiilen çalışmayan eşi Çiğdem A.’yı kendi şirketinde çalışıyor gibi gösterip SGK’lı yapan Cihan A. hakkında kamu kurumunu dolandırmak suçlamasıyla dava açıldı. Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada Cihan A. “Eşimden sekreterlik hizmeti alıyorum” savunması yaptı, mahkeme ‘dolandıncılık suçunun’ oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.

‘ZARAR YOKSA DOLANDIRICILIK DA YOK’

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 15. Ceza Dairesi, dolandırıcılık suçunun oluşması için SGK’nın zarara uğratılması gerektiğine dikkat çekti ve “Zarar yoksa dolandıncılık da yok” diyerek beraat kararını onadı. Cihan A.’nın eşinden sekretarya hizmeti aldığına dair SGK’ya bildirimde bulunduğu ve bu şekilde kamu kurumunun zarara uğranmadığının tespit edildiği belirtilen Yargıtay kararının, benzer durumdaki binlerce kişi için emsal oluşturacağı düşünülüyor.

“KARAR DOĞRU”

Sosya Güvenlik Müşaviri Ahmet Ağar:

“Bu karar doğru bir karar. Çünkü işveren ‘bu işçiyi çalıştırıyorum’ diyorsa ve sigortasını kuruma ödüyorsa, ister az çalışsın ister çok çalışsın burada SGK’nın kaybı sözkonusu değil” (Habertürk)