01 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

01 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

ÖZET:

01.01.2019 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılan ve brüt günlük 85,28.-TL Aylık 2.558,40 TL, net 2.020,90.-TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER:

1/1/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

01 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler için tıklayınız 

Kaynak: TÜRMOB