1-7 Mart Muhasebe Haftası kutlanıyor

1-7 Mart Muhasebe Haftası kutlanıyor

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı:

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olarak 100 yıldır Cumhuriyetimizle 35
yıldır mesleğimizle kıvanç duyuyoruz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm
kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin
farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu önemli
haftada, mesleğimizin ve Cumhuriyetimizin birlikte yürüttüğü bu yolculuğu kutlamaktan büyük
mutluluk duyuyoruz.

Ülkemizde Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ile meslek örgütü, Anayasamızın
135’inci maddesine istinaden kurulmuştur. TÜRMOB, kamu kurumu niteliğinde bir meslek
kuruluşudur.

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini düzenleyen ve 13 Haziran 1989 tarihinde
yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden, 125 bin 526 Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir ve 5 bin Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası, TÜRMOB çatısı altında hizmet
vermektedir.

Mesleğimiz, Cumhuriyetimizin ve toplumumuzun gelecek gücünü oluşturan temel taşlardan biridir.
Her geçen yıl, işletmelerin finansal sağlığını koruma ve güçlendirme misyonunu üstlenen Mali
Müşavirler, ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, 35 yıllık yolculuğunda
kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu
olmuştur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye
için çalışmaktadır. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde
hizmet sunan bir meslek oluşturduk. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı
vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet
vermekteyiz. Ülkemizin ve işletmelerimizin gelişimi için çalışmaktayız.

TÜRMOB toplumsal sorumluluğunun bir gereği olarak, çağdaş dünyada ekonomi ve iş dünyasıyla
ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşıyor. Ekonomimizin
gelişmesi ve iş dünyasının küresel dünyada yerini alması için katkı sunuyor. Çözüm sunmaya
yönelik bir bakış açısı ile sorunları ve çözüm yollarını gündeme getiriyor.

Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken,
beyanların tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akışı meslek mensuplarımız tarafından
yapılmaktadır. Ayrıca KGK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB gibi,
ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da meslek mensuplarımızın
hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar
meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir.
Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli
katkı ve enformasyon sunmaktadır.

TÜRMOB ve Odalarımız; kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla,
muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi
için çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında, gerekse
mesleğin uygulanmasına yönelik sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır.
Küresel ısınmanın ani yükselişine tanık olduğumuz Dünyamızda, karbon emisyonu, artan kirlilik ve
büyüyen nüfus gibi faktörlerin etkisiyle sürdürülebilirlik kavramı gün geçtikçe daha da önem
kazanmaktadır. Bu dönemde sürdürülebilirlik bilincinin ve gerekliliğinin artmasıyla birlikte, tüketim
alışkanlıklarımızdan üretim süreçlerimize kadar köklü bir değişim kaçınılmaz hale gelmektedir. Mali
Müşavirler bu dönüşümde üzerlerine düşen sorumluluklar gereği işletmelere ve ekonomiye güven
sağlayan danışmanlar olarak sürdürülebilirlik noktasında da yol gösterici rolüne devam etmektedir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe
Haftasını kutluyor, dünyamız, ülkemiz meslektaşlarımız için sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.”

TÜRMOB