193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434)

01 Mayıs 2024 Tarihli ve 32533 Sayılı Resmî Gazete