2015 DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

2015 DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

-DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ2016 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ (Tıklayınız)***2015 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442)

MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;- Alış tutarı-Satış tutarı-160.000-TL-220.000 -TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı-88.000-TL 
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı-160.000-TL

MÜKELLEFLER;* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180) MuhasebeDr.Com-2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER..

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU