2023 GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

2023 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan had ve tutarlar


323 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2023 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan
had ve tutarlar belirlendi.