2023 OCAK AYINDA TASDİKİ YAPTIRILACAK DEFTERLER

KARAR DEFTERİ’NİN KAPANIŞ TASDİKİ VE 2023’TE KULLANILACAK DEFTERLERİN ARA TASDİKLERİ 31.01.2023 TARİHİNE KADAR YAPTIRILMASI GEREKİR

KARAR DEFTERİ’NİN KAPANIŞ TASDİKİ VE 2023’TE KULLANILACAK DEFTERLERİN ARA TASDİKLERİ 31.01.2023 TARİHİNE KADAR YAPTIRILMASI GEREKİR

A)- KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER :

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ:

1- Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflerin
tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen
hesap döneminin ilk ayı sonuna kadar yapılması gerekir. (31/Ocak /2023 )

2- Limited Şirketler:

Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu neden ile
geçmiş yılda /yıllarda kullanılmış olan “Müdürler kurulu karar defterinin” kapanış tasdiki
yapıldıktan sonra, tekrar açılış tasdikinin yapılmaması ve tutulmaması tavsiye olunur.
Ancak; Limited şirketler tarafından Müdürler Kurulu Karar Defterinin tutuluyor ise ve
tutulmaya devam ediliyor ise; kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna kadar
yapılması zorunludur. (31/ Ocak /2023)

Limited şirketler aldıkları kararları “Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri” ne kayıt
ederler bu defterin kapanış tasdiki yapılmaz.

YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ ONAYI İSE: 30/06/2023 TARİHİNE KADAR YAPTIRILACAKATIR.

B)- ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME VUK MD. 222 ) :

YEVMİYE Defteri,

Defter-i KEBİR,

ENVANTER Defteri,

DAMGA VERGİSİ Defteri,

YÖNETİM KURULU KARAR Defteri’nin , yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap
döneminin ilk ayı (Ocak/2023 ) içerisinde onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. (VUK. 222. Md. / 19.12.2012 tarihli RG’de yayımlanan Ticari
Defter Gn Tb.Md. 16.)

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak
kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam
edilebilir.

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 17 nci maddesinde açıklandığı üzere, kapanış onayına tabi
olan Yönetim kurulu KARAR defteri son kaydın altına yazılacak “görülmüştür” ibaresi yanında
yenileme onay bilgilerinin yazılması suretiyle kapanış ve onay yenileme işleminin bir arada
yapılması gerekmektedir.

Kapanış tasdikini 31.01.2023 tarihi ne kadar yaptırmayan mükelleflere TTK’nun 562/1-c
maddesi hükmü gereğince idari para cezası kesilir.
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

İSMMMO
Erol DEMİREL
Başkan