6111 Sayılı Kanun Numaralı Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

6111 SAYILI KANUN NUMARALI TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

4447 Sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinin (6111 sayılı Kanunla eklenen) 12 inci fıkrası
değiştirilerek “Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvikten”
yararlanma süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
Cumhurbaşkanı bu maddenin uygulama süresini 31/12/2026 tarihine kadar uzatmaya
yetkilidir.
6111 SAYILI KANUN NUMARALI TEŞVİKLERİN UZATILMASI:
31/12/2023 tarihinde sona eren 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde düzenlenen
“Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik”
uygulamasının süresi 25/01/2024 tarihinde kabul edilen 7495 sayılı Kanun ile 31/12/2025
tarihine kadar uzatılmıştır.
Aynı Kanunla yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı bu süreyi 31/12/2026 tarihine kadar
uzatmaya yetkilidir.
Buna göre, Kanunda belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için özel sektör işverenleri tarafından,
01.03.2011-31.12.2025 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için, sigorta primine esas
kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılanacaktır.
Bu teşvikten yararlanmak için;
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/ Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi
içerisinde verilmesi, primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi, SGK’ ya borcun olmaması,
kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık
dönemde SGK’ya bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
01.03.2011- 31.12.2025 tarihleri arasında işe alınmış olması, 18 yaşından büyük olması, işe
alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olması, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak
işe alınması,
Gerekmektedir