6435 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Resmi Gazetede Yayımlandı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6435)

30 Kasım 2022 Tarihli ve 32029 Sayılı Resmî Gazete 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6435)