7440 Sayılı Kanunun Araç Muayenelerine Dair Tebliğ (Seri No:1) Taslağı Hazırlanmıştır

7440 Sayılı Kanunun 10 Uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1) Taslağı Hazırlanmıştır

Araç muayeneleri ile ilgili olarak 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun10 uncu maddesinin yedinci fıkrasının uygulamasına yönelik hazırlanan 1 Seri No.lu 7440 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ taslağı hazırlanmıştır.

 Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.