Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

29 Aralık 2022 Tarihli ve 32058 Sayılı Resmî Gazete 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı