Aynı Anda SSK ve Bağ-kur Çalışması Varsa Gün Sayısı Nasıl Belirlenir?

Aynı Anda SSK ve Bağ-kur Çalışması Varsa Gün Sayısı Nasıl Belirlenir?

SSK VE BAĞ-KUR STATÜSÜNDE AYNI AYDA ÇALIŞMA VARSA GÜN SAYISI NASIL BELİRLENİR

2015/19 Sayılı Genelge ile 2013/11 Sayılı genelge de (4/a SSK) ve (4/b BAĞ-KUR) kapsamında aynı ayda çalışması olanların gün sayısının belirlenmesi konusunda karmaşıklığa son verilmiştir.

5510 Sayılı SS ve GSS Kanunun 3. maddesinde ay ücretleri, her ayın 15'inde ödenen 4. maddenin birinci fıkrasının (a-SSK) ve (c-DEVLET MEMURU) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15'inden ertesi ayın 15'ine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise ayın 1'i ila sonu arasında geçen ve otuz gün olarak değerlendirilen süre olarak dikkate alınmaktadır. Tam çalışılan aylarda ayın 28, 29, 30 ve 31 gün olup olmadığına bakılmaksızın gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınmaktadır. Öte yandan, 1.9.2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği ile sigortalıların ay içinde işe girmeleri halinde işe giriş tarihleri ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak sureliyle sigortalıların gün sayısı hesaplanmaktadır.

Sigortalıların ay içinde 5510 Sayılı Kanunun 4-1(a/SSK) bendi ile (b/BAĞ-KUR) bendi arasında statü değişikliği olması halinde 31 gün olan aylarda gün sayısı 30'u geçmektedir.

2829 sayılı Kanunun birleştirilen hizmetler üzerinden aylığı bağlayacak kurumun belirlendiği mülga 8. maddesi ile ilgililere son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca kendi mevzuatına, malullük, ölüm, 5434 sayılı Kanuna göre yaş haddinden re'sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca kendi mevzuatına göre aylık bağlanmakta ve ödenmektedir.

Buna göre, sigortalıların 2829 sayılı Kanuna göre gün sayısının belirlenmesinde aynı ayda birden fazla statüde çalışmasının bulunması halinde gün sayısı 31 gün olarak alınarak sigortalıların aylığa hak kazandığı statü belirlenecek, sigortalıların artık gün sayıları aylık bağlanmasında prime esas kazanca ilave edilecek yıl içindeki gün sayısı 360 günü geçmeyecektir. Malullük, ölüm ve diğer hallerde ise ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın son sigortalılık statüsüne göre işlem yapılacaktır.

ÖRNEK

13.5.2011 tarihinde Kanunun 4-1(b/BAĞ-KUR) bendi kapsamındaki sigortalılığı sona eren sigortalı Mustafa Bey, 14.5.2011 tarihinde (a/SSK) bendine tabi Mustafa bey'in sigortalılığının başladığı, 12.11.2014 tarihinde sona erdiği ve aynı tarihte aylık bağlama talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. Mustafa beyin sigorta günleri  2011 yılı Mayıs ayı 13 gün (b/BAĞ-KUR) bendi, 18 gün (a/SSK) bendi olarak dikkate alınacaktır. 2829 sayılı Kanuna göre gün sayısı hesabında Mustafa Beyin  2007 yılı 47 gün, 2008-2009-2010 yılları 360 gün, 2011 yılı 133 gün olmak üzere 1260 gün Kanunun 4. -1 (b/SSK) bendi, Mustafa Bey 2011 yılı 228 gün, 2012-2013 yılları 360 gün, 2014 yılı 312 gün olmak üzere 1260 gün Kanunun 4-1 (a/SSK) bendi alınarak toplam 2520 gün hesaplanacaktır. 2011 yılı Mayıs ayına ait 1 günlük prime esas kazanç 2011 yılı kazancına ilave edilecektir.

ÖRNEK

30.3.2011 tarihinde Kanunun 4-1 (b/BAĞ-KUR) bendi kapsamındaki sigortalılığı sona eren Ayşe hanım , Ayşe hanım 31.3.2011 tarihinde (a/BAĞ-KUR) bendine tabi sigortalılığının başladığı 29.9.2014 tarihinde sona erdiği ve aynı tarihte aylık bağlama talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. Ayşe Hanım 2011 yılı Mart ayı 30 gün (b/BAĞ-KUR) bendi, 1 gün (a/SSK) bendi olarak dikkate alınacak, 2829 sayılı Kanuna göre gün sayısı hesabında 2007 yılı 90 gün, 2008-2009-2010 yılları 360 gün, 2011 yılı 90 gün olmak üzere 1260 gün Kanunun 4-1(b/BAĞ-KUR) bendi, 2011 yılı 271 gün, 2012-2013 yılları 360 gün, 2014 yılı 269 gün olmak üzere 1260 gün Kanunun 4-1(a/SSK) bendi alınarak toplam 2520 gün hesaplanacaktır. 2011 yılı Mart ayına ait 1 günlük prime esas kazanç 2011 yılı kazancına ilave edilecektir.

 ÖRNEK

30.8.2013 tarihinde Kanunun 4-1(b/BAĞ-KUR) bendi kapsamındaki sigortalılığı sona eren sigortalının, 31.8.2013 tarihinde (a/SSK) bendi kapsamında çalışmaya başladığı aynı gün iş kazası geçirerek vefat ettiği anlaşılmıştır. Yapılan incelemede 899 gün (b/BAĞ-KUR) bendi 1 gün (a/SSK) bendi kapsamında olmak üzere 900 gün olduğu anlaşılmış olup 2013 yılı Ağustos ayı 31 gün olarak dikkate alınacaktır.

VEDAT İLKİ

[email protected]