Bildirim ve İdari Para Cezaları Konularında yararlı notlar (Ahmet Metin Aysoy)

Bildirim ve İdari Para Cezaları Konularında yararlı notlar (Ahmet Metin Aysoy)

Bildirim ve İdari Para Cezaları Konularında İşverenlere yararlı notlar (Ahmet Metin Aysoy/ SGK E.Başmüfettişi)

SGK’ ya işverenlerce yapılan bildirimlerde ve idari para cezaları  konularında işverenlerce dikkat edilmesinde yarar bulunan 

1-Eksik çalışma nedeni bildirimi

SGK’ya yapılan eksik çalışma nedeni bildiriminde; 07 puantaj kayıtları seçeneğini kullananlar, işçiyle yapılmış noter onaylı sözleşme ile eksik çalışmayı  belgelendirmeleri hususuna önem vermelidirler. Sözleşmenin noterce onaylanması, sözleşmeye ‘’ her zaman düzenlenebilir  nitelikte  belge olmama’’ özelliği kazandırır. Noter tasdik tarihinden itibaren eksik çalışma nedeni kanıt bulur. Sözleşme yapılmadan, 07 puantaj kayıtları seçeneği ile bildirimde bulunmak, ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi istenmesi ile fark prim ve idari para cezası ödenmesi riskini yaratır.

2-Çalışılmadığına dair bildirim

Sigortalının istirahat raporuna dayanarak geçici iş göremezlik ödeneği almasıyla ilgili olarak, işverenin SGK ‘ya çalışılmadığına dair bildirimi süresi içinde yapmaması halinde, idari para cezası tebligatı yapılmadan, söz konusu bildirimi gecikmeli de olsa yapması halinde, aylık asgari ücretin onda biri oranında ceza uygulanır. Böylece, aylık asgari ücretin yarısı tutarındaki cezada indirim sağlamış olur.

3-İşten ayrılış bildirimi

İşten ayrılan sigortalıyı zamanında bildirmeyen işveren, sürenin bitiminden itibaren kendiliğinden 30 gün içinde bildirir ve tebliğ edilen cezayı 15 günde yatırırsa iki indirim elde eder

1201,50 TL (asgari ücret) X 1/10 =120,15 TL Ceza.

1/4 indirim uygulaması 120,15 X 1/ 4 = 30,04 TL

3/4 indirim uygulaması 30,04 X 3/4 = 22,53 TL ceza tahsil edilecektir.

4-İşe giriş bildirimi

İşe giren sigortalıyı zamanında bildirmeyen işveren, sürenin bitiminden kendiliğinden 30 gün içinde bildirir, tebliğ edilen cezayı 15 günde yatırırsa iki indirim sağlar.

1201,50 TL(asgari ücret) X 1/ 4 = 300,38 TL

300,38 TL X 3/4 = 225,29 TL ceza tahsil edilecektir.

5-Yetkili mahkeme

İşverenlerin yaptıkları önemli bir hata da, idari para cezaları nedeniyle SGK’ya yaptıkları itirazın reddedilmesi üzerine iş mahkemesine başvurmalarıdır. İş mahkemesi davayı reddetmektedir. Çünkü, iş mahkemesi yetkili değildir. İdare mahkemesi yetkilidir.

İdari para cezasına yaptığı itirazı SGK tarafından reddedilen işveren, buna ilişkin SGK kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

-MuhasebeDR.Com’a SORU, görüş yada öneri için lütfen tıklayınız

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU