BİTLİS, 2019 Yılı Defter Tasdik ve Sarf Malzeme Katılım Giderleri

BİTLİS 2019 Yılı Defter Tasdik ve Sarf Malzeme Katılım Giderleri HK. 


SAYISI   : 2018/058  - 27/ 11 / 2018                                                                

KONU    : 2019 Yılı Defter Tasdik ve Sarf

                  Malzeme Katılım Giderleri HK.                        

 

                Sayın ÜYEMİZ;

      Oda yönetim kurulumuzun, 27.11.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2018 yılında kullanılacak Ticari Defterler, Noter masrafları, 2018 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer masraflar için mükelleflerinizden tahsil edilecek asgari defter tasdik ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki kararlar alınmıştır.

      Oda yönetim kurulumuzun almış olduğu tavsiye kararına, üyelerimizin özellikle uymalarını rica ederiz.

 

2019 YILI DEFTER TASDİK VE SARF MALZEME KATILIM GİDERLERİ

 

 1. 1.    DEFTER BEYAN                                                                                                                              :       450.00,-TL

( İşletme / Serbest Meslek defteri noter tasdik ücreti, 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait SGK iş giriş, işten  ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ekleri, ücretli izin takip belgesi, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 Kağıdı giderleri ve internet kullanıma masrafları ve 2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarını binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli v.s.)

 1. 2.   BİLANCO USÜLÜ DEFTER ( ŞAHIS BİLANÇO )                                                                                :     1.300.00.- TL

( Yevmiye defteri, Defteri- Kebir ,Envanter defteri noter tasdik ücreti, 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri  ve diğer masraflar, 12 aylık evrak alımı ve fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirge ile ilgili beyanname, bildirge tahakkuk makbuzlara ait fotokopi ve A4 Kağıdı giderleri, internet kullanım masrafları, 2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli v.s )

 1. 3.   BİLANCO USÜLÜ DEFTER ( SERMAYE ŞİRKETİ) ( 100 SAYFA )                                                 :   1.500.00.- TL

( Yevmiye defteri, Defteri- Kebir, Envanter defteri noter tasdik ücreti, 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye, sarf malzemeleri ve diğer masraflar, 12 aylık evrak alım fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri ücretli izin takip belgesi,  işçi ücret pusulası, çalışma belgesi , e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname bildirge tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi, A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları, 2019 yılı ücret sözleşmesinin binde 9.48’i kadar damga vergisi bedeli v.s)

 1. 4.     ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER                                                                                                    :    1.750.00.- TL

(Elektronik ortamda defter tutmaya olanak sağlayan elektronik defter genel tebliğinde defterleri elektronik ortamda oluşturmak kaydetmek muhafaza ve ibraz etmek isteyen gereken şartlara prosedürlere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler için envanter ila pay defteri yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri noter tasdik ücreti, 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye, sarf malzemeleri ve diğer masraflar, 12 aylık evrak alım, fotokopisi giderleri, e-beyanname, e- bildirge internet kullanım masrafları, 2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9.48’i kadar damga vergisi bedeli v.s)

 1. 5.     KAPANIŞ TASDİKİ                                                                                                                                  :          150.00 TL

 ( 6102 sayılı TTK na göre Haziran 2019 sonuna kadar yapılacak olan kapanış tasdiki.)

 

N O T L A R   :

 1. 2019 Yılında hizmet vereceğimiz müşterilerimizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup, sözleşme damga vergisi kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9.48 i kadar damga vergisine tabidir.
 2. Ticaret sicil tasdikname bedelleri tabloda gösterilen rakamlara dahil olmayıp, ayrıca tahsil edecektir. Değişiklik olmadığı takdirde hazırda bulunan ticaret sicil tasdiknameleri geçerliliğini koruyacaktır.
 3. Yukarıdaki tarife asgari tarifedir, her şube için % 20 ilave ücret alınacaktır.
 4. Yukarıdaki tarife 100 sayfa deftere göre belirlenmiştir.
 5. İlave her 100 sayfa için, ayrıca ücret alınacaktır.
 6. Sermaye Şirketlerinde; Yönetim kurulu karar defteri ve Genel kurul toplantı ve müzakere defteri tasdiki için ilave ücret alınacaktır.
 

KAYNAK: http://www.bitlissmmmo.org.tr/g.asp?i=yo&id=298&k=2019%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Defter%20Tasdik%20ve%20Sarf%20Malzeme%20Kat%C4%B1l%C4%B1m%20Giderleri%20HK.