Bütün çalışanlarını asgari ücret üzerinden sigortalı bildirenler dikkat

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi

Bütün çalışanlarını asgari ücret üzerinden sigortalı bildirenler dikkat

Işletmelerde yaygın ve işçiyi mağdur eden hatalı bir uygulama var; bütün çalışanların asgari ücret üzerinden sigorta bildirimini yapmak. Halbuki, kıdem, ehliyet ve yapılan işin özelliği dikkate alındığında, kayıtlarda gösterilen düşük ücretin gerçeği yansıtmadığı, dikkat çekmektedir.

Yargıtay, çok geniş bir kesimi etkileyecek ve emsal davalara konu olacak cok önemli bir karar aldı.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 05.05.2015 Tarih E.2014/23880 ve K.2015/9932 sayılı Kararında, işçinin , yaptığı, iş, yaşı ve kıdemi dikkate alındığında, bordroda ve kayıtlarda belirtilen asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu Hükme bağladı.

Bu karar yüksek ücretle çalıştığı halde, düşük sigorta primi yatırmak için, kayıtlarda asgari ücretli gösterilerek, ilerde SGK dan düşük gelir ve aylık bağlanmasına ya da iş kazasında maddi ve manevi tazminatın düşük hesaplanmasına sebebiyet verilerek mağdur edilen sigortalılar için büyük önem taşıyor.

Bunun yanında kayıtlarda ücreti olduğundan düşük göstermek, çalışanları yalnızca sosyal güvenlik hakları bakımından mağdur etmekle kalmamakta ,ayrıca , kıdem tazminatının da düşük hesaplanmasına yol açmaktadır.

Bu nedenle yukarıda belirttiğimiz güncel Yargıtay kararı ayrı bir önem arz etmektedir.

Not: Yargıtay kararı Çİmento İşveren Dergisi’nden alınmıştır.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi